1.septembris Mazzalves pamatskolā

1.septembris Mazzalves pamatskolā

Ātri aizsteigusies vasara. Klāt 1.septembris. Klāt jaunais mācību gads.

Pēc neliela tikšanās brīža klasēs skolēni, pirmsskolas bērni, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki pulcējās Mazzalves pamatskolas kamīnzālē uz svinīgo pasākumu. Direktors iepazīstināja skolas kolektīvu ar obligātās mācības uzsākošajiem astoņiem piecgadniekiem un pirmklasniekiem. Mazzalves pamatskolā mācības 1.klasē uzsāk 12 skolēni. Skolas kolektīvā tika sumināti arī skolas darbinieki, kam šogad ir darba jubilejas –  skolotājas Agita Sirsniņa, Anda Freimane, Aija Dārziņa, Marika Cielava, Astra Vinovska un skolas saimniecības vadītājs Gvido Drevinskis. Direktors pasniedza Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes Goda rakstus mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem pagājušajā mācību gadā – Oskaram Piebalgam, Elīnai Koklevskai, Ernestīnei Baltacei par panākumiem matemātikas un datorikas Aizkraukles novada olimpiādēs. Skolotājai Daigai Pabērzai tika pasniegts Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes Pateicības raksts par dalību labās pieredzes nodošanā citiem kolēģiem Aizkraukles novadā.

Pēc svinīgā pasākuma, fotosesijas skolēni pulcējās klasēs uz klases audzinātāja stundu, bet vecākus skolas administrācija aicināja kamīnzālē uz vecāku pilnsapulci, kurā direktors Aivars Miezītis un mācību pārzine Ludmila Roze iepazīstināja ar aktualitātēm jaunajā mācību gadā. Tika izrunāti arī vecākus interesējošie jautājumi. Vecāku sapulcē tika ievēlēti vecāki no katras klases un grupiņas skolas padomē:

2-3 gad. grupiņas vecāku intereses šajā mācību gadā pārstāvēs Signe Krievāne, 4gad. – Laura Letkovska, 5-gad. – Māra Sirsniņa – Valaškeviča, 6gad. – Inga Lapiņa, 1.kl. – Agnese Dubinska, 2.kl. – Liene Kudule, 3.kl. – Diāna Baltace, 4.kl.- Dana Ozola, 5.kl.- Guna Baltace, 6.kl. – Zintis Milaičikovs, 7.kl. – Solveiga Koklevska, 8.kl. – Daira Stanga, 9.kl. – Dangola Linmeijere. Par vecāku padomes priekšsēdētāju vecāki ievēlēja Gunu Baltaci, par līdzpriekšsēdētāju – Diānu Baltaci.

Pēc nelielas kafijas pauzes un 1.septembra svētku kliņģera daudzi bērni un vecāki pulcējās pie svētku rotā sapostā jaunā rotaļu laukuma, ko pirmsskolas bērniem dāvāja Ādamu ģimene un “Liellopu izsoļu nams”. Pēc nelielas skolas direktora uzrunas Kaspars Ādams svinīgi pārgrieza sarkano lentīti. Ziedi, pateicības, smaidīgas sejas. Bērni sajūsmināti izkāpelējās pa jauno rotaļu laukumu, parotaļājās un nofotografējās ar Minniju, pacienājās ar Minnijas atnesto gardo svētku kliņģeri.

Aizvadīta jauka, svētku diena. Lai panākumiem bagāts jaunais mācību gads!