2.klases pavasara pārgājiens – mācībās apgūtā nostiprināšana

2.klases pavasara pārgājiens – mācībās apgūtā nostiprināšana

Mācību gada noslēgumā 2.klases skolēni kopā ar audzinātāju devās mācību pārgājienā, lai apkopotu un nostiprinātu mācību gada laikā apgūtās zināšanas dabas zinībās. Pārgājiena laikā tika savākta iežu kolekcija – smilts, grants, dolomīts, māls, granīts un pati auglīgākā- melnzeme. Tika izpētītas iežu īpašības un noskaidrots pielietojums.

Dienvidsusējas upē mērījām ūdens temperatūru, salīdzinājām ar mērījumiem rudenī un ziemā. Pētījām augu valsti upmalā un runājām par drošības noteikumiem vasarā peldoties.

Skolēni sacentās koku sugu noteikšanā pēc stumbra un lapām. Pētīja, ar ko atšķiras skuju koku mežs no lapu koku meža. Vērojām arī pavasara lietavu nodarītos postījumus labības sējumos.

Pēc pārgājiena visiem bija patīkams nogurums un milzu apetīte. Katrs varēja izvērtēt, cik zinošs ir viņš pats un cik zinoši un varoši esam visi kopā.