4. klases pavasara pārgājiens

4. klases pavasara pārgājiens

Pēc lielajām lietavām siltā un saulainā 28. maija piektdienā mēs, 4. klases skolēni,  kopā ar klases audzinātāju Daigu Pabērzu devāmies pārgājienā. No skolas visi raitā solī  mērojām ceļu uz Mazzalves baznīcu, kur mūs jau gaidīja baznīcas pārzinis Andrejs Upīts. Baznīca ēka ir veca (tai jau 170 gadu!), un tās sienās ir redzamas plaisas, bet tā ir ļoti skaista un sakopta. Mēs varējām izstaigāt, apskatīt baznīcu un arī uzdot jautājumus.

Tālāk pārgājiena maršruts veda uz milzu vītolu, kurš ir dižkoks. Mēs to mērījām ar izplestām rokām, un kopā vajadzēja 7 skolēnus, lai apņemtu vareno koku! Aplūkojuši vītolu, mēs apstājāmies, lai atpūstos un ieturētu maltīti. Iekūrām arī nelielu ugunskuru, lai uzceptu līdzi paņemtās desiņas. Bija silti un omulīgi.

Pēc tam devāmies uz vietu, kur Zalvītes upe ietek Susejā. Te klausījāmies ūdens burbuļošanā un putnu dziesmās. Atceļā mēs ciemojāmies pie audzinātājas. Viņa mūs uzņēma savas mājas pagalmā. Bija sagatavoti interesanti uzdevumi ar aktivitātēm. Pēc uzdevumu veikšanas saņēmām īpašus sertifikātus. Tad mazliet noguruši, bet priecīgi devāmies uz skolu, lai dotos mājās.

Kopā pavadījām piedzīvojumiem bagātu un aktīvu dienu!

4.klases skolnece Elīna Koklevska