Ar Latviju sirsniņās

Ar Latviju sirsniņās

Ar miglas veļu rotaļām rītausmā un pirmā sala dvesmu elpā katru gadu atnāk novembris- Latvijas valsts svētku mēnesis. Arī šogad, gan nedaudz klusāk un ne tik lielā pulkā kopā, Mazzalves pamatskolas skolēni aizvadīja Valsts svētku un patriotisma nedēļu. Ikvienam bija iespēja baudīt izzinošu koncertlekciju par Lāčplēša dienu, godināt varoņus pie stēlas Varoņu laukumā, aizdegt svecīti kritušo varoņu piemiņai.

Valsts 103.dzimšanas dienu pieminējām ar kopīgi dziedātu Latvijas himnu un dzejas priekšlasījumiem, kā arī savu vēlējumu Latvijai nododot caur sveces liesmiņu.

Visiem 4.-9.klases skolēniem  Patriotu nedēļas laikā bija iespēja sacensties erudīcijas spēlē “Mana Latvija”, atkārtojot jau zināmo un apgūstot kaut ko jaunu par Latvijas vēsturi, tradīcijām, dabu un tās bagātībām, ievērojamiem cilvēkiem un daudzām citām jomām. Spēles gaitā izpaudās ne tikai skolēnu erudīcija un prasmes, bet arī kolektīva saliedētība un izpalīdzīgums. Paldies visiem par pozitīvajām emocijām un apziņu – mēs esam stipri vienotībā!

Vēstures skolotāja Astra Vinovska