Arī Covid laikā skolā darbs neapstājas

Arī Covid laikā skolā darbs neapstājas

Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas rezultātā Mazzalves pamatskolā, tāpat kā arī citās Latvijas izglītības iestādēs, skolēni neapmeklē skolu, bet zinības apgūst, ar saviem skolotājiem sadarbojoties attālināti. Šo laiku skolas izmanto ne tikai mācību procesa nodrošināšanai, bet arī mācību materiālās bāzes pilnveidei. Tehniskie darbinieki aktīvi gan remontē un pilnveido skolas mācību telpas, gan sakopj un labiekārto skolas apkārtni.

Mazzalves pamatskola un tās skolotāji arvien turpina meklēt jaunus, arvien labākus risinājumus, kā skolēniem labāk palīdzēt mācību procesā attālinātā režīmā.

Skolā tikko kapitāli renovētajā, moderni aprīkotajā, bet vēl svinīgi neatklātajā angļu valodas/ģeogrāfijas kabinetā stacionāri iekārtota improvizēta “video ierakstu studija”, lai priekšmetu skolotāji varētu sekmīgi veikt jaunās mācību vielas skaidrojuma video ierakstu. Īpaši aktīvi šo iespēju izmanto matemātikas skolotāja Silvija Ivanova.

Lai skolēniem grūtāk saprotamās tēmas izskaidrotu un reizē gūtu arī atgriezenisko saiti, skolotāji strādā arī tiešsaitē, izmantojot interneta platformas Teams, Skype, Zoom, kuras ir sakārtotas lietošanai gan skolotājiem, gan skolēniem. Platformā Zoom īpaši veiksmīgi strādā skolotāja Anda Freimane.

Skolotāji izmanto arī televīzijas stundas, ko integrē attālinātās apmācības procesā. Par veiksmīgām tās atzinušas latviešu valodas skolotāja Silvija Lisovska un mājturības un latviešu valodas skolotāja Daiga Pabērza, interešu izglītības skolotāji Silvija Ivanova un Kaspars Baltacis. Skolotāji klasēm un pirmsskolas grupām izveidojuši WhatsApp grupas, kurās veiksmīgi sazinās un kopā risina problēmas, dalās priekos par sasniegumiem. Skolotāji daudzus materiālus izstrādā paši un ar e-klases starpniecību nodod tos audzēkņiem.

Mazzalves pamatskolā bez pārtraukuma darbojas pirmsskolas 1,4-4 un 5-6 gadīgo bērnu dežūrgrupas. Arī tur skolotājas ar e-klases un WhatsApp starpniecību koordinē klātienē grupiņas neapmeklējošo bērnu izzinošo darbību, ko organizēt nākas vecākiem.

Žanna Miezīte