Atbalsta skolēnu individuālo kompetenču attīstību

Atbalsta skolēnu individuālo kompetenču attīstību

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistījusies ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Visiem skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas, lai aizpildītu robus zināšanās, ko radījusi attālinātā mācīšanās, vai kādu mācību priekšmetu apgūtu padziļināti. Lai veiksmīgāk tiktu galā ar “baltajiem plankumiem” zināšanās, Mazzalves pamatskola projektā pieprasīja vēl 15 stundas individuālo konsultāciju sniegšanai. Skolotāji pirms un pēc stundām gan klātienē, gan attālināti konsultē skolēnus, atbalsta dažādu ar mācībām saistītu problēmu risināšanā.

Lasītprasmes attīstīšanai latviešu valodas skolotāja Silvija Lisovska vada nodarbības tiem skolēniem, kuriem informācijas lasīšanas prasmes jāpilnveido.1.-4.klases skolēni šī projekta ietvaros apgūst datorprasmes, kas bija liels ieguvums, strādājot attālināti – skolēni paši varēja sazināties ar skolotājiem, darboties uzdevumi.lv un citās platformās.

Kaut arī ilgu laiku mācījāmies attālināti, skolēniem kā katru gadu bija iespēja pārbaudīt savu varēšanu dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs. Šajā mācību gadā “paspīdēja” 9.klases skolnieks Niks Linmeijers, kurš startēja vairākās olimpiādēs un visās guva atzīstamus rezultātus – matemātikā starpnovadu olimpiādē 2.vieta, ķīmijā otrā posma olimpiādē 3.vieta. Mēs lepojamies ar savu skolnieku, kurš arī šai ne vieglajā mācību procesa laikā bija uzņēmīgs, mērķtiecīgs un uzcītīgs.

Žanna Miezīte