Atbalstām izglītojamo individuālo kompetenču attīstību

Atbalstām izglītojamo individuālo kompetenču attīstību

Mazzalves pamatskola arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (nr.8.3.2.2/16/I/001), kurš tiek realizēts no  2017.gada augusta. Projekta finansējums tiek izmantots atbalsta personāla nodrošināšanai – skolā ir pedagoga palīgi, psihologs un logopēds, kuri vajadzības gadījumā sniedz nepieciešamo atbalstu skolēniem, kuriem tas nepieciešams individuālo kompetenču attīstībai.

Šis gads ir izsludināts par tehnoloģiju gadu. Šai sakarā bija iespēja saņemt papildus finansējumu tehnoloģisko kompetenču attīstībai skolēniem. Mazzalves pamatskolā no novembra darbojas robotikas pulciņš, ko vada Kaspars Baltacis. Tie mazzalvieši, kuriem interesē robotika, 10.martā apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes robotikas klubu, kur iepazinās ar tā darbību, redzēja jauniešu izgatavoto robotu iespējas un paši veica laboratorijas darbu, ko vadīja robotikas kluba jaunieši.

Mazzalves pamatskolas matemātikas skolotāja Silvija Ivanova šī projekta ietvaros īpašu uzmanību velta darbam ar spējīgākajiem skolēniem, kuriem ir iespēja padziļināti attīstīt savas matemātiskās kompetences.

 Lasītprasme cilvēkam ir ļoti svarīga dažādās jomās, bieži vien tai ir izšķiroša loma sekmīgā mācību satura apguvē. Mazzalvē papildus nodarbības plānotas lietpratībai un apzinātas lasītprasmes attīstīšanai tiem izglītojamajiem, kuriem nepieciešams papildus darbs šo kompetenču attīstībai. Šogad pirmo reizi skolā tika organizēts arī skaļās lasīšanas konkurss, kurš guva lielu atsaucību un bija kā stimuls uzlabot savas lasītprasmes arī tiem skolēniem, kuri šoreiz bija klausītāju lomā.