Atklājam veselīga uztura noslēpumus

Atklājam veselīga uztura noslēpumus

Mazzalves pamatskolas skolēni un darbinieki ESF projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” (nr.9.2.4.2/16/I/034) ietvaros regulāri tiek izglītoti par dažādiem ar veselības uzturēšanu un uzlabošanu saistītiem jautājumiem. Tiek organizēti arī daudzi sporta pasākumi, dažādas aktivitātes. Aktivitātēs un izglītojošos pasākumos tiek iesaistīti gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie.

Novembra nogalē Mazzalvē interesentus kopā četras dienas pulcēja uztura speciāliste Elīna Balode. Nodarbībās “Veselīga uztura noslēpumi” klausītāji uzzināja galvenos principus pareizām uztura devām ēdienreizēs, apguva sabalansēta uztura pamatnosacījumus, veidoja savas ideālās ēdienkartes, ieklausoties lektores un pārējo nodarbību apmeklētāju idejās, katrs izveidoja savu maltīšu špikeri. Elīna Balode saprotami izskaidroja daudzu slimību, kas saistītas ar neveselīga uztura lietošanu, cēloņus un deva padomus, kā, mainot ēdienkarti, šīs slimības ārstēt. Daudzās nodarbībās izvērtās interesantas diskusijas par dažādām tēmām, par iepriekš dzirdētiem mītiem un to pamatotību.