Atklāts izremontētais matemātikas kabinets

Atklāts izremontētais matemātikas kabinets

Jaunajā mācību gadā Mazzalves pamatskolas skolēni mācības matemātikā uzsāks renovētā, mūsdienu prasībām atbilstošā, ar modernu mācību tehniku aprīkotā mācību kabinetā. Tā ir pašvaldības dāvana gan skolēniem, gan arī ļoti radoši un ar augstiem darba rezultātiem daudzus gadus strādājošajai Mazzalves pamatskolas matemātikas skolotājai Silvijai Ivanovai. Ļoti ceram, ka uz jauno matemātikas kabinetu skolēni nāks ar prieku un tas viņus iedvesmos sasniegt vēl augstākus mācību rezultātus.

Jaunā kabineta svinīgajā atklāšanas pasākumā sarkano lentīti grieza ne tikai kabineta vadītāja S.Ivanova, Neretas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Dz.Noreika, Mazzalves pag. pakalpojumu centra vadītāja Z.Odiņa, bet arī uz skolas pieņemšanu jaunajam mācību gadam vizītē ieradušies Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks D.Vingris, Izglītības pārvaldes vadītājas p.i.S.Kļaviņa.

Paldies visiem, kuri pielika roku pie šī brīnišķīgā mācību kabineta tapšanas, bet īpašs paldies skolas meistariem G.Drevinskim un Z.Milaičikovam par ļoti kvalitatīvo darbu!