Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023

21.martā bērnu žūrijas balviņas un diplomu saņēma Mazzalves pamatskolas 3.klases skolēni. 
Gandrīz katru ceturtdienu skolēni lasīšanas stundas ietvaros apmeklē bibliotēku. Bērni centīgi lasīja bērnu žūrijas kolekcijas grāmatas un pildīja darba lapas. Klase vienbalsīgi atzina, ka visiem patika piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”.