Biedrība “Sēlijas laivas” dāvā prieku, zināšanas un jaunas prasmes mazzalviešiem

Biedrība “Sēlijas laivas” dāvā prieku, zināšanas un jaunas prasmes mazzalviešiem

12.septembris bija brīnišķīga diena Mazzalves pamatskolas skolēniem ne tikai tāpēc, ka ārā saulīte ripoja pa zemes virsu un bija vasarīgi silts, bet arī tādēļ, ka sporta stundās un pēc mācību stundām bija fantastiska iespēja kopā ar “Sēlijas laivām” kaut nedaudz  izzināt upes ekosistēmu, mācīties laivot. Instruktoru klātbūtnē, ievērojot visus drošības noteikumus, tērpušies glābšanas vestēs skolēni gan pa vienam, gan pārī laivoja pa Dienvidsuseju pie skolas no Marijas tilta līdz skolai un atpakaļ. Vecāko klašu skolēni vizināja jaunākos. Pēc pāris airu vēzieniem laivošana jau veicās itin raiti un airu vēzieni bija saskanīgi.

Biedrība “Sēlijas laivas” realizēja lielisku Aizkraukles novada pašvaldības finansiāli atbalstītu projektu “Vides inteliģence Mazzalves pamatskolā”, organizējot vides izzinošu pasākumu par upes ekosistēmu ar laivošanas elementiem, rosinot klašu kolektīvus doties pārgājienos pa Dievidsusejas apkārtni, izzināt interesantus dabas objektus Dienvidsusejas krastos.

Šis nav pirmais projekts kopā ar “Sēlijas laivām”- mazzalvieši iepriekšējos gados ir iesaistījušies Dienvidsusejas sakārtošanā, atbrīvošanā no kritušajiem kokiem. Paldies “Sēlijas laivām” par ieinteresētību vides sakārtošanā un vides izzināšanā, par devumu dabas mīlestības veicināšanā!

Mazzalvieši gatavi arī turpmākai sadarbībai ar “Sēlijas laivu” vides aktīvistiem Šmitiem, lai kopā veidotu vides inteliģenci skolēnos.

Žanna Miezīte