Kompetenču pieeja mācību saturā

Mai
30

Pirmsskolnieki apgūst zināšanas par mājdzīvniekiem

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupu bērni apgūst zināšanas un prasm3es pēc jaunajām izglītības vadlīnijām – mācību process ira balstīts uz izpēti, pašu apgūtām zināšanām. No 16.maija.līdz 20.maijam “Rūķīšu“ grupas bērni apguva zināšanas par mājdzīvniekiem un to mazuļiem. Mācību procesā, kopīgi sadarbojoties, tapa makets “Lauku sēta” . Bērni, aktīvi darbojoties, krāsoja, zīmēja, līmēja, un rezultātā tapa stallis […]

DETAIL
Mai
02

Pa dzimto pusi

Jaunās pamatizglītības programmas sociālajās zinībās un vēsturē aicina skolēnus izzināt un pētīt savas dzimtās puses vēsturi, tādēļ 29.aprīlī Mazzalves pamatskolas 2. un 5.klases skolēni devās pētnieciskā ekskursijā pa Neretas un  Pilskalnes  pagastiem. Skolēni centās izzināt, kādi kultūrvēsturiski objekti ir šajā teritorijā, kādi nozīmīgi notikumi te risinājušies, kādas personības šajās teritorijās dzimušas un darbojušās.  Uzkāpuši Neretas […]

DETAIL
Sep
23

Pirmsskolā realizē kompetenču pieeju

“Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā,” tā nosaka jaunā pieeja mācībām pirmsskolā, ko realizē arī Mazzalves pamatskolā. Bērna mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana […]

DETAIL
Mai
21

Skolēni mācās eksperimentējot un diskutējot

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistījusies ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Pirmsskolā jauno kompetencēs balstīto saturu apgūst jau otro mācību gadu, bet pamatskolā jaunās kompetences šajā mācību gadā apgūst 1., 4., un 7.klasēs. Līdz ar skolēniem mācās arī skolotāji, piedaloties dažādos kursos un semināros (pēdējā laikā, protams, attālināti). Mūsu novadā ir paveicies, ka jau ilgāku laiku […]

DETAIL
Aug
21

Projekta “Skola2030” konference Ādažos

18.augustā Ādažos norisinājās viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā –  “Skola2030” izglītības konference, lai visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nesa tās galveno ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var […]

DETAIL
Apr
30

Pirmsskolā aizvadīts pirmais gads, apgūstot kompetencēs balstītu izglītības saturu

Šajā mācību gadā visās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs tika apgūts jaunais izglītības saturs. Mazzalves pamatskolā pirmsskolas izglītības programmu šajā mācību gadā realizējam bērniem no pusotra gada vecuma. Darbojās 3 grupiņas, kurās 36 bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu. Šogad galvenais akcents tika likts uz bērnu izziņas interešu, pašvadīšanas un pētnieciskās darbības attīstīšanu. Bērni katru dienu devās […]

DETAIL
Feb
21

Skaļās lasīšanas konkurss Mazzalves skolā

21. februāris ir Dzimtās valodas diena. Mazzalves pamatskolā šajā dienā notika ,,Skaļās lasīšanas” konkurss. Skolēniem, kuri vēlējās un kuriem bija drosme, tika dota iespēja piedalīties šajā pasākumā un no izvēlētās grāmatas 3 minūtēs izlasīt kādu fragmentu auditorijas priekšā. Dažiem skolēniem, kā skatītāji pēc tam minēja, esot bijusi laba  izdevība parādīt sevi no citas puses, parādot […]

DETAIL
Nov
28

Kompetenču pieeja mācību satura apguvē tiek īstenota

Mazzalves pamatskolas skolotāji, darbojoties ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā pilotskolas skolotāji , ievieš skolas ikdienā dažādus pozitīvus jauninājumus, kas padara skolēniem saistošāku un jēgpilnāku mācību procesu. Stundās daudz tiek izmantotas pētnieciskā darba metodes, skolēni dara daudz praktisku lietu, veic novērojumus arī ārpus klases telpām – skolas pagalmā, pie skolas esošajā parkā, skolas gaiteņos, […]

DETAIL

Kontakti

Mazzalves pamatskola

Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, LV-5133, Latvija

  • Administrācija +371 65175239
  • Administrācija +371 26469696
  • Skolotāju istaba +371 65175137
  • Ēdnīca  +371 65175118
  • Fakss  +371 65175117
  • E-pasts  mazzalves.pamatskola[et]gmail.com
  • Interneta saite   www.mazzalve.com

SAZINIES AR MUMS

    TOP