Citādāka Dzejas diena

Citādāka Dzejas diena

Septembris ir dzejas mēnesis. Visā Latvijā daudzos pasākumos “atnāk” dzeja. 15.septembrī arī Mazzalves pamatskolu apmeklēja brīnumainā Dzejas kundze (literatūras skolotāja Daiga Pabērza). Viņa bija uzaicinājusi uz pasākumu īpašus viesus (7.klases skolēnu grupu) – Nopietno klasisko dzeju ar atskaņām un pantiem (Oskars Piebalgs), Brīvo dzeju (Elīna Koklevska), draisko Bērnu dzeju (Keitija Celmiņa), Veltījuma dzeju, ko izmanto apsveikumos dažādos dzīves svētkos (Keitija Kazakeviča). Nedaudz maliņā piesēda arī Tautasdziesma, kas ir latviešu lielākā bagātība, kas ir dzejas sākums (Rebeka Salaka). Katrs no īpašajiem Dzejas kundzes viesiem iepazīstināja ar sevi, lasot klausītājiem atbilstošu dzejoli.

Pasākumā skolēni lasīja savus mīļākos dzejoļus no nesen izlasītām dzejas grāmatām. Noslēgumā Dzejas kundze deva katrai klasei īpaši sagatavotus uzdevumus, kurus klašu komandām 10 minūšu laikā bija jāveic – jāsaliek dzejolis no dotām rindām, jāpabeidz rinda ar atskanīgu vārdu, jāsacer dzejolis par izlozēto priekšmetu un tml. Visas klases azartiski ķērās pie darba un…uzdevumus sekmīgi izpildīja. Veikumu skolēni prezentēja pasākuma izskaņā.

Lielisks pasākums – tāda bija daudzu skolēnu un skolotāju atziņa pēc pasākuma. Paldies skolotājai Daigai Pabērzai un lieliskajai 7.klases komandai par interesanto sižetisko pasākumu, par īpašo gaisotni! Tā bija citāda Dzejas diena. Tā bija aizraujoša Dzejas diena.