Daudz baltu dieniņu Mazzalves pamatskolai

Daudz baltu dieniņu Mazzalves pamatskolai

Rīts Mazzalves pamatskolas  gaitenī sākās ļoti darbīgi , jo skolēni uz zaļajām ozollapiņām glīti un kārtīgi rakstīja novēlējumus skolai:

Lai skolas gaiteņi vienmēr būtu skolas bērnu smieklu piepildīti , lai bērniem vienmēr gribētos mācīties! Madara.

Mūsu skola ir vislabākā! Vanesa

Lai vienmēr skan bērnu smiekli! sk. Zeltiņa

Daudz laimes un prieka dzimšanas dienā! Enija

 Daudz laimes dzimšanas dienā Tev, mīļā skoliņa! Vēlu veiksmi un mīļumu! Keilija.

 Desmitiem jauku novēlējumu tika uzrakstīti no sirds.

Šogad skola svin savu 93 dzimšanas dienu . Cik balti sniegots bija 24. novembra rīts, tik balta ir mūsu skola . Patīkami , ka skolēni bija ieradušies svētku drēbēs. Viņi paši atzina, ka svētku drēbes liekot būt pieklājīgākiem un labākiem.

Svētku pasākums kamīnzālē sākās pēc 2. mācību stundas. Uz skatuves uznāca 9. klases skolēni Sabīne Drevinka un Toms Linmeijers, kuri to vadīja. Vadītāji teica, ka šogad 93. dzimšanas dienu gribētos saukt par Raibo, jo skolā mācās mazi un lieli, meitenes un zēni, notiek dažnedažādi mācību priekšmeti, skolēni ir skaļi un klusi, ir pieklājīgi un ne tik pieklājīgi, ir zinoši un dažreiz paslinki. Tātad Raibi.

Direktors uzrunā teica, ka katram skolēnam jābūt lepnam, ka mācās tādās vēsturiskās  un arī modernās telpās, kādas ir Mazzalves pamatskolā. Novēlēja skolēniem būt gudriem ,zinošiem un aktīviem.

Skolēni dziedāja skolas dziesmu, tad runāja  skolas kora runu. Katrs klases kolektīvs izvilka savas klases titulu. Direktoram prieks, ka viņa vadītajā skolā mācās  ATBILDĪGI, ATRAKTĪVI, ZINOŠI, KUSTĪGI, DRAUDZĪGI, PIEKLĀJĪGI, LAIPNI  skolēni. ZINĀTKĀRI, ČAKLI, ROTAĻĪGI bērnudārza bērni.

Ar dziesmu ,, Daudz baltu dieniņu!’’ tika  ievests lielais svētku kliņģeris. Atskanēja arī svētku salūts. Svētku kliņģeris bija ļoti garšīgs!

Dzimšanas diena nosvinēta.  Skolēnu un skolotāju sejās bija gan smaids, gan prieks. Ozollapiņas vēstīs par Mazzalves pamatskolas 93. dzimšanas dienas  svinēšanu . Ance Brāzma uzrakstīja dzejoli skolai, ar kuru  nākošgad sāksim 94. skolas dzimšanas dienas pasākumu.

Silvija Lisovska