Daudz baltu dieniņu!

Daudz baltu dieniņu!

Skola lielā, skola baltā

Upes krastā stāv tik stalta.

Blakus ozols dižais zaļo,

Paciešot te čalu skaļo.

Tā pirms vairākiem gadiem rakstījusi Rita Pabērza.

Šogad skola svin savu 92. dzimšanas dienu kā Mazzalves skola. Mūsu skola ir balta, cildena, tajā mācās atbildīgi, radoši un zinātgriboši skolēni.

Ēka veic divas funkcijas –  ir Mazzalves pamatskola un  ir tūrisma  apskates objekts, kurā  iegriežas tūristi. Mūsu skola ir bagāta – ir savs karogs, vimpelis, skolas vēstures grāmata, Viesu grāmata. Pēc vēstures liecībām zinām, ka skola Ērberģes muižas ēkā ienākusi 20. novembrī, bet skolas svētku dienu  šogad svinam 22. novembrī.

Svētku pasākuma uzrunā skolas direktors Aivars Miezītis lika ielūkoties vēstures atmiņās, bet visvairāk viņu priecē skolēnu sasniegumi dažādās mācību jomās. Mazzalves pagasta pakalpojumu centra vadītāja  Zeltīte Odiņa savā sveicienu runā teica, ka katram skolēnam skola ir kā otrās mājas, tāpēc par skolu jārūpējas.

Tika iedegtas 3 baltas sveces. Pasākumu vadīja 6. klases skolēni Elīna un Markuss. Priekšnesumus arī rādīja 6. klases skolēni. Pasākuma vadītāji teica, ka bieži vien uz skolu iet negribas ne jau tāpēc, ka  šajā skolā slikti mācīties, nē, tāpēc, ka no rītiem šausmīgi griboties gulēt. Bet skolā iemāca daudzas dzīvei vajadzīgas prasmes, tāpēc skolā ierodas visi.

Pasākuma otrajā daļā  visi  skolēni aktīvi izkustējās, jo vadītāji aicināja uz kopīgu rotaļu ,, Nepareizā dziesma’’ un ,, Kam savs draudziņš’’. Te izpaudās brīnišķīga kopābūšana.

 Svinīgi izskanēja skolas dziesma.

Ar dziesmu ,, Daudz baltu dieniņu!’’ tika  ievests lielais svētku kliņģeris. Atskanēja arī svētku salūts. Svētku kliņģeris bija ļoti garšīgs!

Dzimšanas diena nosvinēta sirsnīgi, mīļi un aktīvi.

Silvija Lisovska