Daudzveidīgā profesiju pasaule

Daudzveidīgā profesiju pasaule

6.martā Mazzalves pamatskolas 4. – 6. klašu skolēniem notika interaktīvs, izglītojošs karjeras attīstības atbalsta pasākums “Daudzveidīgā profesiju pasaule”.To vadīja improvizācijas teātra aktieri no KKomandas. Ikdienā šie jaunieši vada dažādas izglītojošas nodarbības un pasākumus,  teātrī kāpj uz skatuves un, brīvi improvizējot, veido stāstus, ko izdomā un vēlas redzēt skatītāji.

Nodarbība sākās ar iepazīšanos. Improvizācijas teātra aktieri iepazīstināja ar sevi un noskaidroja, kādas ir skolēnu nākotnes sapņu profesijas. Sākumskolas bērni bija ļoti aktīvi, nosaukto profesiju klāsts bija plašs – pavārs, policists, ugunsdzēsējs, karavīrs, frizieris, uzņēmējs, programmētājs u. c. Nodarbībās  bērniem atraktīvi tika  atklātas un demonstrētas prasmes, kuras nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Bērni labprāt iesaistījās un centās paši improvizēt savu izvēlēto profesiju. Bija jāiejūtas dažādās situācijās, kādas varētu izveidoties, strādājot izvēlētajā profesijā. Pēc katras izspēlētās profesijas nodarbības vadītāji ļoti profesionāli aktualizēja tajā nepieciešamās prasmes, zināšanas, specifiku. Katra  nodarbība bija piemērota skolēnu vecumposmam. Bērni jutās brīvi, labprāt iejutās dažādajās situācijās.

Nodarbības noslēgumā kopā ar skolēniem aktieri analizēja kopīgo un atšķirīgo visās izspēlētajās profesijās; kādas prasmes, pieredzi un zināšanas skolēni apgūst šobrīd skolā, pulciņos un mājās. Improvizācijas teātra aktieri sarunā uzsvēra prasmes, kas nepieciešamas visu profesiju pārstāvjiem: pieklājība, laipnība, valodu zināšanas, labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, pacietība, precizitāte, tehnoloģiju pārzināšana.

Skolēni nodarbībās jutās brīvi, labprāt iesaistījās improvizācijas lomu spēlē. Nodarbībās valdīja jautra un atraktīva gaisotne. Tas ir labs veids, kā runāt par profesijām, radot izpratni par skolā iegūto zināšanu, prasmju pielietojumu nākotnē.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.