Deivids un Alvis –  jaunatnes balvas ieguvēji no Neretas apvienības

Deivids un Alvis – jaunatnes balvas ieguvēji no Neretas apvienības

Valsts Jaunatnes programmā 6 Aizkraukles novada apvienību – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru – jauniešu iniciatīvas grupa saņēma finansējumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!” Jaunieši radīja savu atpazīšanas zīmi, savu logo.

Pagājušā gada 28.oktobrī pa 10 jauniešiem no katras apvienības iesaistījās attālinātajā ZOOM diskusijā par nominācijām godināšanas pasākumā “Jaunatnes gada balva”, kas arī ir projekta centrālais pasākums, kura mērķis ir izcelt, novērtēt, godināt tos jauniešus, kuri ar savu piemēru un paveikto ir mainījuši ikdienu novadā. Diskusijas rezultātā tika izstrādāts nolikums jaunatnes gada balvai dažādās nominācijās – brīvprātīgais darbs, jauniešu pilsoniskā līdzdalība, sadarbība ar institūcijām novada līmenī, jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī, jaunatnes politikas īstenošana, dažādas iniciatīvas.

15.oktobrī Ērberģes estrādē jaunatnes gada balvas saņēma 2 Neretas apvienības jaunieši – Deivids Vanags no Pilskalnes (par futbola kluba izveidi un aktīvu sadarbību starp novadiem, piedaloties un organizējot futbola sacensības visas Latvijas mērogā) un Alvis Spēlmanis no Mazzalves (par jauniešu aktivizēšanu ielu vingrošanā un mērķtiecīgu darbu ielu vingrošanas attīstībā Mazzalvē).

Jaunieši saņēma zīmīgu projekta “Sveiks, kaimiņ!” balvu – speciāli projektam izgatavotu galda lampu, jo bijuši kā gaismas veicinātāji savu kopienu jauniešu vidū. Sveicēju pulkā bija Mazzalves un Pilskalnes pagastu vadītājas Zeltīte Odiņa un Aina Vadzīte, Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis un Mazzalves pamatskolas skolēni, jo abi jaunieši savulaik beiguši Mazzalves pamatskolu. Jaunieši pēc svinīgā mirkļa, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, varēja izkustēties kopā ar sporta skolotāju Diānu Voļnagu un vēlāk arī mūziķa Aivara Birzmaļa mūzikas pavadībā.

Paldies Deividam un Alvim par sagādātajiem svētkiem! Lai labie darbi vairo citus labos darbus!

Žanna Miezīte