Devītie iejūtas skolotāju lomā

Devītie iejūtas skolotāju lomā

Oktobra pirmajā svētdienā svinam Skolotāju dienu. Mazzalves skolā tās priekšvakarā, 30,septembrī, 9.klases skolēni tradicionāli organizēja Skolotāju dienas svinības. Kamīnzālē, kurā pulcējās skolēni, devītie aicināja skolotājus. Nedaudz svinīgi Amanda un Ralfs atklāja pasākumu un vadīja katras klases sagatavoto pārsteigumu skolotājiem – skolēni kaut kādā veidā (parodējot, rādot ainiņas no skolas dzīves, saucot īpašības, uzdodot burtu mīklu u.tml.) asprātīgi atainoja kādu no skolotājiem, kuriem bija sevi jāatpazīst šajās situācijās. Bija interesanti. Skolēni, izrādās, ir ļoti vērīgi.

Šogad īpašs pārsteigums bija arī absolventu sarūpētā dāvana – 3 skolotājiem absolventi dāvā ceļojumu skolēnu rudens brīvdienās uz Vīni un Donavas lokiem. Ceļojumus izlozēja. Laimīgās lozes izvilka pirmklasnieki. Absolventu Viļņa Klinoviča, Kristīnes Miezītes- Zeltiņas un Ginta Ādama dāvātajā ceļojumā dosies Madara Zeltiņa, Maija Gabuža un Žanna Miezīte.

Tika ar skaļāko atbalstu ievēlēti arī Skolotāju dienas direktors un mācību pārzine. Šo skolasbiedru uzticību ieguva Toms Brālītis un Amanda Lokesa.

Pēc pasākuma zālē, kad ziedu klēpji jau bija aizceļojuši pie skolotājiem, stundu vadīšanu uzņēmās devītās klases skolēni. Skolotāji tikmēr cienājās ar devīto dāvāto torti.

Pēc stundām skolēni pa klasēm skolas priekšā zālājā izveidoja rudens velšu miniizstādi, un tad skolas pagalmā  notika Miķeļdienas tirdziņš, kurā sevišķi aktīvi ar dažādām kopā ar mammu ceptām smalkmaizītēm tirgojās jaunāko klašu skolēni. Tā bija viņu pirmā pieredze biznesā.

Paldies devītajiem par sarūpētajiem svētkiem!