Dzimtās valodas diena Mazzalves pamatskolā

Dzimtās valodas diena Mazzalves pamatskolā

21.februārī tika atzīmēta Starptautiskā valodas diena. Mazzalves pamatskolā šo dienu atzīmējām 24. februārī. Afiša vēstīja, ka pasākums notiks pirmās stundas laikā kamīnzālē, kurā piedalīsies 4. – 9. klases skolēni. Pasākuma uzdevums:  godināt savu dzimto valodu. Mēs godinājām katras valsts valodu. Arī ukraiņu . Ukraina cīnās par savas valsts brīvību, kā arī par savas valsts valodu. Mazzalves pamatskolas direktors uzrunāja skolēnus,  stāstīja par notikumiem Ukrainā, aicināja ar klusuma brīdi godināt šīs zemes patriotus , kuri jau veselu gadu cīnās par savas valsts brīvību. Skolēni , kājās stāvot, noklausījās Ukrainas valsts himnu. Tika iedegta svecīte.

Dzimtās valodas  dienas pasākumu  organizēja latviešu valodas skolotājas  Silvija Lisovska un Daiga Pabērza. Uzrunā skolotāja Silvija Lisovska teica, ka lepojas ar katru cilvēku, kura dzimtā valoda  ir latviešu valoda. Pieminēja Krišjāni Valdemāru, kurš lepojās ar  savu tautību. Katras tautas dārgums ir cilvēks, cilvēka lielākais dārgums ir viņa zināšanas, valodas bagātība. Bagātību dod grāmatas.  Skolotāja Daiga Pabērza runāja tekstu lietuviešu un igauņu valodā, bet 5. klases skolnieks Marks Lokess – krievu valodā. Noskaidrojām, ka mūsu pagastā dzīvo skolēnu vecāki , kuriem dzimtā valoda ir lietuviešu, krievu, baltkrievu.

 Tad skolotājas iepazīstināja ar uzdevumiem, kurus šodien piedāvās veikt skolēniem. Sākās viktorīna, kuras laikā tika pievērsta uzmanība gan zināšanām, gan valodas izpratnei,  gan  izteiksmīgai runai. Pasākuma laikā klusināti skanēja dziesma ,, Dzimtā valoda’’ grupas ,, Līvi ‘’ izpildījumā.  Skolēni ar interesi veica uzdevumus, kuros  ļoti labi bija jāzina alfabēts, jāzina svešvārdu nozīme, jāprot no zilbēm salikt vārdi, izmantojot pilnīgi visas zilbes. Laiks skrēja, zālē bija dzirdami smiekli.

 Rezultāti iepriecināja : 4.- 6. klašu grupā  1. vieta ar vienādu punktu skaitu 5. un 6. klasei, 2. vieta – 4. klasei,  bet 7. – 9. klašu grupā 1. vieta -7. klasei, 2. vieta – 8. klasei, 3. vieta – 9.klasei.

Skolēni saņēma Pateicības rakstus par iespēju bagātināt sevi, pārbaudīt savas zināšanas un iespēju konkurēt ar citu klašu skolēniem.

 Pasaulē ir aptuveni 200 valodu, kuru runātāju skaits pārsniedz 1 miljonu. Mēs esam vieni no tiem.

 Dzimtās valodas diena Mazzalves pamatskolā bija pārdomāta, izzinoši bagāta.

 Silvija Lisovska.