Dzimtās valodas diena

Dzimtās valodas diena

21,februāris ir dzimtās valodas diena. Pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

Arī Mazzalves pamatskolā atzīmēja šo dienu. Uzmanība tika veltīta rokrakstiem, jo ikdienā, rakstu darbus veicot, skolēnu rokraksti reizēm ir nesalasāmi. Katrā klasē notika glītrakstīšanas stunda, kurā skolēni pārrakstīja kādu zīmīgu ar latviešu valodu saistītu tekstu, Bija iespēja arī fonā klausīties latviešu mūziku.

Visus darbus skolotājas izlika 2.stāva gaitenī visu apskatei. Un brīnums! Mums skolā skolēniem ir lieliski veidoti rokraksti! Cik glīti! Bija patīkami apskatīt izstādītos darbus. Gandrīz katrs tos ar interesi pētīja.

Paldies par lielisko ideju – veltīt Dzimtās valodas dienu rokrakstiem – skolotājai Daigai Pabērzai! Lai arī ikdienas darbi skolēniem ir tik pat glīti kā konkursā uzrakstītie!

Žanna Miezīte