Emocionāls  un sirsnīgs izlaidums Mazzalvē

Emocionāls un sirsnīgs izlaidums Mazzalvē

“Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm/ Un spožu zvaigzni, ar aci kas miedz,/ Nāk jaunība Tava ar rasas veltēm/ Un dimantus nober: Ņem, salasi sev!” – šie V.Mežnoras vārdi bija kā novēlējums valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ ļoti ģimeniskā un sirsnīgā Mazzalves pamatskolas 9.klases izlaiduma septiņiem jauniešiem. Izlaidumā piedalījās tikai skolēni, viņu vecāki, pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa un daži skolotāji, bet tas netraucēja, gluži otrādi – pasākums izvērtās ģimeniski silts, mīļš un sirsnīgs.

Pēc direktora svinīgās uzrunas un laba vēlējumiem absolventi saņēma apliecības par pamatizglītību. Izlaidumā Mareks Dobrovoļskis un Niks Linmeijers saņēma Mazzalves pamatskolas Atzinības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem. Niku direktors uzteica par izcīnīto 2.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē un 3.vietu  starpnovadu ķīmijas olimpiādē. Katram absolventam izskanēja klases audzinātājas Silvijas Ivanovas īpašais novēlējums un dziesmas, ko izpildīja mazzalviete, Mazzalves pamatskolas absolvente Līga Girgensone. Absolventus uzrunāja un viņu bērnības atmiņās dalījās bijusī 1.klases audzinātāja Agita Sirsniņa.

Absolventus izlaidumā sveica arī Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa. Viņa aicināja jauniešus sapņot un piepildīt savus sapņus. Mazzalves pagasta pārvalde absolventiem dāvā arī vienas dienas ekskursiju.

 Ziedu smarža, sirsnīgi vārdi, patiesi laba vēlējumi, klases foto skolas pagalmā… un izlaidums izskanējis.

Lai veicas nākamajās skolās! Lai jaunieši izdara pareizo izvēli!

Žanna Miezīte