Ērberģē katru dienu ar piesitienu

Ērberģē katru dienu ar piesitienu

Biedrība “Ērberģietes” piedalījās Aizkraukles novada domes izsludinātajā no valsts budžeta finansētu bērnu nometņu projektu konkursā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” un guva finansējumu divām nometnēm – no 2.augusta līdz 6.augustam nometnē “Katru dienu ar piesitienu” darbojās 15 sākumskolas skolēni, bet no 17.augusta līdz 21.augustam nometne ar tādu pašu nosaukumu būs 7.-9.klašu skolēniem. Nometnes laikā katru dienu ar dažādu spēļu un asprātīgu sacensību palīdzību bērni mācījās angļu valodu brīvprātīgo Esteres un Madaras vadībā un veica kādu labo darbu – piemēram, vēstures dienā sakopa Varoņu laukumu, sporta dienā gatavoja atbalsta video apsveikumu Latvijas olimpiešiem, vides dienā palīdzēja sakārtot malku pirmsskolas bērnu grupiņām.

Nometnei katra diena bija ar savu tematiku. Nometnes pirmajā – Mākslas dienā- bērni sapazinās, uzzināja par nometnē gaidāmajām aktivitātēm un veidoja savas nometnes karogu. Sporta un tūrisma dienā pa Ērberģes parku notika orientēšanās spēle, bija arī saliedēšanās stafetes ar latviešu valodas “piesitienu”, pludmales tautas bumbas spēle un dzīvā spēle “Desas”. Vides dienā bērni pētīja koku un augu sugas Ērberģes parkā, mācījās noteikt koku augstumu, pētīja Dienvidsusejas augus, izzināja skolas apkārtni. Vēstures dienā ar īpašu sajūsmu tika uzņemtas Ērberģes muižas leģendas, skolēni daudz uzzināja “Ērberģiešu” mājā Anitas Vectirānes izveidotajā pagasta vēstures istabā. Noslēgumā bērni fotografējās ar pašu veidoto nometnes karogu, un bērnus gaidīja īpašs kārums – nometne noslēdzās ar kopīgu cienāšanos ar torti.

Mazzalviešiem nometne ļoti patika. Bērni ieteica līdzīgu nometni rīkot arī nākamajā vasarā. Cerēsim, ka arī nākamgad “Ērberģietēm” būs iespēja rast nometnēm finansējumu.

Nometnes vadītāja Žanna Miezīte