Erudītu spēle projektā “Neretas novads – mūsu mājas”

Erudītu spēle projektā “Neretas novads – mūsu mājas”

Mazzalves pamatskolā jau aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, lai novērstu vai vismaz mazinātu atstumtību skolēnu vidū. Projekts “PuMPuRS”  atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Skolā realizējam biedrības “Upmales mantinieki” projektu “Neretas novads – mūsu mājas”.

1.septembrī dienas otrajā daļā skolēniem skolas pagalmā bija iespēja piedalīties erudītu spēlē šai draudzības un sadarbības dienā projektā “Neretas novads – mūsu mājas”. Tās bija interesantas nodarbības pa dažādām ,,stacijām”. Skolotāji bija parūpējušies, lai šī diena būtu izdevusies. Visi  skolēni, izņemot paši mazākie, sadalījās pa grupām un devās pa ,,stacijām” izpildīt dažādus uzdevumus – valodas spēles, atjautības uzdevumus,  novadpētniecības un veiklības uzdevumus, mīklu minēšanu, zīmēšanas uzdevumus, alfabēta staciju. Katrā ,,stacijā” pavadītais laiks bija apmēram  5 minūtes. Stacijas vadīja mūsu skolotāji  – tur bija gan jautri, gan āķīgi uzdevumi, gan erudīciju prasošas spēles. Mums ļoti patika, bija interesanti un neparasti.  Bija patīkami būt kopā ar skolasbiedriem.

 Pēc erudītu spēles saņēmām apbalvojumus – īpašo barona Hāna naudiņu, konfektēm un uzslavām.