Gadalaiku muzikālās pārvērtības

Gadalaiku muzikālās pārvērtības

Ātriem soļiem pie mums ir atsteidzies Rudentiņš ar gumijas zābakiem kājās. Tas dienām ir atnesis pelēcību. Izkliedēt rudens lietavu mākoņus piektdien, 17.septembrī,  Mazzalves pamatskolas PII “Vālodzīte” zālē bija ieradušies mākslinieki Dzintra Duka- Maisaka un Māris Podnieks ar izrādi “Gadalaiki”. Bērniem šī izrāde ļoti patika, jo vajadzēja līdzdarboties, mācēt nosaukt gadalaiku secību. Izrādē gadalaikus palīdzēja izzināt ežulis, pelīte, kaķītis, suns, varde. Šajā dienā mēs pabijām visos četros gadalaikos, lai saprastu, ka gads ir zaļš no abiem galiem un pa vidu balts. Liels paldies Žannai Miezītei, kura uzrunāja māksliniekus paciemoties pie mums. Mīļš paldies vecākiem par ziediem, kurus sarūpējāt māksliniekiem! Ar nepacietību gaidīsim nākamo tikšanos!