Garainis, kas veicina vārīšanos

Garainis, kas veicina vārīšanos

Septembris ir Dzejas mēnesis. Katru gadu Dzeja ienāk arī Mazzalvē. Skolā bērni un jaunieši iepazina Dzejas kundzi (šai lomā iejutās literatūras skolotāja Daiga Pabērza) un tās īpašos viesus – Tradicionālo dzeju, Apsveikumu dzeju, Bērnu dzeju, Brīvā stila dzeju un Tautasdziesmu, kuru lomās iejutās 7.klases skolēni. Skolēniem bija iespēja ieklausīties dzejā un arī pašiem pamēģināt to radīt.

22.septembrī Dzeja ienāca arī Ērberģes muižā skanīgā pasākumā “Garainis, kas veicina vārīšanos”. Šajā vakarā skanēja Imanta Ziedoņa dzeja un dziesmas ar Imanta Ziedoņa tekstu. No skatuves lielā ekrāna uz apmeklētājiem noraudzījās “garainis”, kas visu mūžu veicinājis vārīšanos ar saviem darbiem – Dzejnieks Imants Ziedonis. Pasākuma apmeklētāji iepazina Dzejnieku, ieklausoties amatierteātra “Tradare” režisores Silvijas Lisovskas interesantajos stāstījumos, ierakstos, kuros dzirdama Imanta Ziedoņa balss savas dzejas lasījumos, kas mijās ar tradariešu lasītām Imanta Ziedoņa vārsmām, ar Mazzalves vokālā ansambļa dziesmām ar Ziedoņa vārdiem, ar mūziķa Aivara Birzmaļa priekšnesumiem – Imanta Ziedoņa dzeju Aivara paša radītajās dziesmās.

Liekas, Dzejas dienas pasākumi Mazzalvē rosināja “vārīšanos”- dzīves aktīvu uztveršanu, līdzdarbošanos, spēju un gribu tvert mirkļus un tos baudīt.

Žanna Miezīte,

Mazzalves saieta nama vadītāja