Ģimenisks izlaidums Mazzalvē

Ģimenisks izlaidums Mazzalvē

“Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm/ Un spožu zvaigzni, ar aci kas miedz,/ Nāk jaunība Tava ar rasas veltēm/ Un dimantus nober: Ņem, salasi sev!” – šie V.Mežnoras vārdi bija kā novēlējums valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ ļoti ģimeniskā Mazzalves pamatskolas 9.klases izlaiduma astoņiem jauniešiem. Izlaidumā piedalījās tikai skolēni, viņu vecāki, pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa un daži skolotāji, bet tas netraucēja, gluži otrādi – pasākums izvērtās ģimeniski silts, mīļš un sirsnīgs.

Pēc direktora svinīgās uzrunas un laba vēlējumiem absolventi katrs pirms apliecības par pamatizglītību saņemšanas nolasīja rindas no sava domraksta par spilgtākajām atmiņām no skolas gadiem. Tas bija tik patiesi!

Izlaidumā Karīna Griķe saņēma pašvaldības balvu par izcīnīto 1.vietu starpnovadu vēstures un matemātikas olimpiādēs – Lielo pūci un naudas balvu. Tāpat Karīna saņēma Mazzalves pamatskolas Atzinības rakstu par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, absolvējot Mazzalves pamatskolu. Atzinības rakstu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem saņēma arī Artis Pauniņš.

 Katram absolventam izskanēja klases audzinātājas Daigas Pabērzas īpašais novēlējums un dziesmas un saksofona melodija, ko izpildīja mazzalviete, Mediņa mūzikas skolas absolvente un Mūzikas akadēmijas studente Baiba Santa Vanaga.

Absolventus izlaidumā sveica arī Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa. Viņa aicināja jauniešus būt labiem savas dzīves buru laivas kapteiņiem un vēlēja labu ceļavēju.

 Ziedu smarža, sirsnīgi vārdi, patiesi laba vēlējumi, klases foto skolas pagalmā… un izlaidums izskanējis.

Lai veicas nākamajās skolās! Lai jaunieši izdara pareizo izvēli!

Žanna Miezīte