Ģimeņu svētki Ērberģē

Ģimeņu svētki Ērberģē

Ģimeņu dienas priekšvakarā Ērberģes estrādē pulcējās mazzalvieši un kaimiņu pagastu ļaudis veselām ģimenēm, lai kopā svinētu svētkus. Mazzalviešu kuplākās dzimtas vecāki Ausma un Jānis Baltači iededza svētku ugunskuru, un ar Markusa Puriņa ģimenēm veltītu dzejas lasījumu sākās Ģimeņu dienai veltītais koncerts, ko sniedza Mazzalves saieta nama amatierkolektīvi un Mazzalves pamatskolas skolēnu kolektīvi. Ar īpašām ovācijām tika sagaidīti un pavadīti vidējās paaudzes deju kolektīva “Savenieki”(vadītāja Gunita Krievāne) priekšnesumi. Sirsnīgus smieklus un aplausus izpelnījās amatierteātra “Tradare”(vadītāja Silvija Lisovska) skečs bez vārdiem Elīnas Jalovčukas un Ligitas Eļļukas izpildījumā un Oskara Piebalga humora pilnā uzstāšanās. Kā vienmēr, skatītājiem patika atraktīvā brīvā stila deju kopas “Mozaīka” (vadītāja Dzintra Noreika)) uzstāšanās un vokālo ansambļu (gan pagasta, gan skolas) (vadītāja Marika Cielava) priekšnesumi.

Koncerta noslēgumā Mazzalves saieta nams pateicās tām ģimenēm, kurās gan ģimenes galva, gan mamma un arī bērni ziedo savu brīvo laiku, lai nāktu uz mēģinājumiem un svētkos priecētu kopienas ļaudis koncertos. Koncerta apmeklētāju aplausu pavadīti, pateicības balvas saņēma Jautrīte un Boriss Dobrjas, Guna un Kaspars Baltači, Maija un Sandris Gabuži, kuru dēls Rihards arī dejo deju kolektīvā, Ina un Gvido Drevinski un ansamblī dziedošā meita Sabīne, kā arī Ligitas Eļļukas ģimene.

Paldies kolektīvu vadītājām par skanīgo, krāšņo un sirsnīgo koncertu! Tāda draudzīga ģimeņu un kolektīvu kopābūšana saliedē kopienu un ienes svētku gaisotni.

Žanna Miezīte,

Mazzalves saieta nama vadītāja