Ģimeņu vēstures stunda pie barikāžu atceres ugunskuriem

Ģimeņu vēstures stunda pie barikāžu atceres ugunskuriem

20.janvāris ir 1991.gada barikāžu atceres diena. Šogad tā epidemioloģiskās situācijas dēļ norisinājās citādi kā ierasts. Katrā Neretas novada pagastā no 15.00 līdz 18.00 konkrētā vietā dega barikāžu atceres ugunskuri, kuros pielikt savu pagalīti bija aicināti pagasta iedzīvotāji, tostarp, skolēni. Klašu audzinātāji un vēstures skolotājas rosināja skolēnus kopā ar ģimeni aiziet katram savā dzimtajā pagastā (Mazzalves skolā mācās skolēni no Mazzalves, Sproģiem un Pilskalnes) pie šī atceres ugunskura un ieklausīties to cilvēku atmiņu stāstījumos, kuri bija 1991.gada barikāžu dalībnieki. Tās skolēniem bija ģimenes vēstures stundas, kurās vecāki un vecvecāki dalījās atmiņās, izjūtās par deviņdesmitajiem gadiem, kad visus vienoja kopības un vienotības sajūta, pāri visam bija stiprs garaspēks. Vakarā skolēni tika aicināti noskatīties dokumentālo filmu par barikāžu laiku televīzijā.