Iepazīstina ar ugunsdzēsēja profesiju

Iepazīstina ar ugunsdzēsēja profesiju

15.februārī Mazzalves pamatskolā viesojās Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aizkraukles daļas vadītājs Guntars Laukazīle. Viņš iepazīstināja skolēnus ar glābšanas dienesta 112 darba struktūru, stāstot konkrētus piemērus par to, kā un kādos gadījumos izsaucami glābšanas dienesti. Bija iespēja arī pielaikot ugunsdzēsēja tērpu. Izrādās, glābējiem ir 4 dažādi tērpi – ugunsgrēka dzēšanai, glābšanai ūdenī hidrotērps, tērps, ko velk, veicot glābšanas darbus ķīmiski saindētā vidē un speciāls tērps darbam augstumā. Guntars ir Mazzalves pamatskolas absolvents. Viņš izstāstīja arī par savu izglītošanās ceļu, lai kļūtu par ugunsdzēsēju, izstāstīja un ar piemēriem demonstrēja ugunsdzēsēja profesijas ikdienu, atbildēja uz neskaitāmiem jautājumiem Bērniem interesēja tas, ka ugunsdzēsēji ne tikai dzēš ugunsgrēkus, bet arī glābj cilvēkus, kas nokļuvuši dažādās avārijās vai situācijās, kad ir apdraudēti. Svarīga skolēniem likās arī ziņa, ka ugunsdzēsēji arī glābj dzīvniekus, kuri nokļuvuši slazdos vai, piemēram,  ielūzuši ledū. Uz skolēnu jautājumu, vai arī sievietes var būt ugunsdzēsējas, viņi saņēma apstiprinošu atbildi ar piemēriem, kādus pienākumus galvenokārt dienestā veic sievietes, lai gan ir sievietes, kas piedalās arī ugunsgrēku dzēšanā, glābšanas darbos. Ugunsdzēsējiem jābūt fiziski stipriem, regulāri jākārto fiziskie normatīvi un regulāri jātrenējas – katru dienu 2 stundas paredzētas sevis fiziskai pilnveidošanai. Ugunsdzēsēji rīko sadarbības pasākumus ar mediķiem, militārajiem dienestiem, jo visu uzdevums ir glābt cilvēku dzīvības.

Nepalika nepamanīti arī apbalvojumi pie  Guntara Laukazīles formas, kuri saņemti par drošsirdību palu seku novēršanā Pļaviņās un par ilggadīgu priekšzīmīgu dienestu.

 Tā bija interesanta tikšanās. Paldies Guntaram Laukazīlem par izsmeļošajām atbildēm un reālajiem ugunsdzēsēja ikdienas piemēriem!

Žanna Miezīte