Iesaistāmies makulatūras vākšanas konkursā  “Tīrai Latvijai”

Iesaistāmies makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.
Izlietotais papīrs ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots papīrfabrikai “Līgatne”, gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu, tātad gandrīz uz pusi samazinās maksa par atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Ja esat izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vēlaties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!
Papīrfabrika “Līgatne” piedāvā bez maksas savākt uzkrāto makulatūru no privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām.

Mazzalves pamatskola iesaistījās makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”, ko organizē “Zaļā josta”. Mazzalvieši – gan skola, gan pirmsskolas izglītības grupas – cenšas saudzēt dabu, reizē atbrīvoties no izlietotajiem papīriem. Makulatūras vākšanas konkursā, ko organizē “Zaļā josta”, sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss”, PS “Lautus vide” un Valsts izglītības satura centru (VISC) aicina piedalīties Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes.

Žanna Miezīte