Ik skolotājs ir burvis!

Ik skolotājs ir burvis!

1.oktobrī Mazzalves pamatskolas skolēni ar pašu sagatavotiem priekšnesumiem sveica skolas skolotājus! Katra klase izdomāja savu nelielo priekšnesumu skolotājiem – krāšņa popiela, skaista dzeja vai enerģiska deja.Kā ierasts katru gadu skolotāju dienu vadīja 9.klases skolēni, kuriem tika dota iespēja ne tikai organizēt pasākumu, bet arī iejusties skolotāju lomā. Kā katru gadu direktora un mācību pārzines amats uz dienu tika nodods diviem skolēniem no 9.klases, kurus izvēlējās paši skolas skolēni.  Šogad direktora lomā iejutās Ingus Rusiņš, mācību pārzine- Viktorija  Baltace. Skolotāja uzdevums nav viegls, bet 9.klase ar to tika galā lieliski! Pasākums tiešām bija joti jauks, jo skolēniem tika dota iespēja izpausties savos ne lielajos apsveikumos. Pasākums sagadāja gan lielu uztraukumu, gan gandarījumu par paveikto!

 

Amanda Osipova