Izskanējis Pēdējais zvans Mazzalves pamatskolā

Izskanējis Pēdējais zvans Mazzalves pamatskolā

20.maijs bija īpaša diena Mazzalves pamatskolā – Pēdējā zvana svētki.  Un kā lai nebūtu, ja veselus astoņus mēnešus nekādi pasākumi nebija notikuši,  vien Ģimeņu dienai veltīts koncerts, bet nu  skolā beidzot divi vienā – Pēdējais zvans ar Žetonu vakara elementiem.

Ir laiks  svinīgajai daļai – klātesot skolas vadībai, skolotājiem, vecākiem, jaunāko klašu skolēniem, zālē ienāca  audzinātāja Silvija Ivanova  un 9. klases skolēni,  kurus ieveda 1. klases skolēni kopā ar skolotāju Agitu Sirsniņu.  Varēja redzēt, ka viņi izbauda šo brīdi. Skanēja mūzika. Satraukums viļņoja visās pusēs. Sastapās 9. klases skolēnu  un  viņu vecāku acis. Sirds puksti noteikti kļuva straujāki.

Direktors uzrunāja 9. klases skolēnus, novēlēja veiksmi un stipru gribasspēku. Klases audzinātājai Silvijai  Ivanovai šis bija emocionāls brīdis, kopā pavadīti seši gadi, no spurainiem bērneļiem viņas audzēkņi izauguši par jauniešiem, kas dodas dzīvē. Un tad arī bija  brīdis saņemt žetonus – piederības zīmi skolai.   Audzinātājas runa bija sirsnīga un silta.

Tad novēlējumus teica  katrs klases kolektīvs.   Pārbaudījumus 9. klasei bija sagatavojušas skolotājas Vita Zeltiņa, Daiga Pabērza un Līga Rutka.  Prieka, ziedu un smaidu pilni mirkļi.

Pateicības vārdi skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. Asaras acīs parādījās  skolēniem, kad viņi skatījās  vecāku novēlējumus uz lielā ekrāna. Priekpilnas fotogrāfijas, mīļi, pārdomāti un no sirds rakstīti vārdi savām atvasēm.

Sekoja 9. klases skolēnu priekšnesumi.  Priekšnesumi,  kas bija saliedējuši viņus pēdējā mēnesī.

 Ko par pasākumu saka audzinātāja?

Man likās, ka pasākums bija sirsnīgs. Visi pateicības vārdi tika teikti un rakstīti no sirds.

 Ko par gatavošanos pasākumam saka  9. klases skolēni?

Manuprāt, šis bija labākais pasākums pēdējo gadu laikā. Mēģinājumi bija smieklu un jautrības pārpildīti.

Pasākums, manuprāt, bija unikāls, jo citi tā neizdomātu.

Šis laiks tika pavadīts kopā, pavadīts ar prieku un smiekliem.

Skaista svētku diena, daudz emociju. Ļoti garšīgas kūkas un kafija. 9. klases skolēni ir gatavi jaunam darba cēlienam – eksāmeniem. Lai veicas!

Silvija Lisovska