Izzinām dabu

Izzinām dabu

2020.gada pavasarī Neretas novadā tika izsludināts jauniešu iniciatīvas konkurss  ar ESF projekta “PuMPuRS” finansējumu.  Konkursā startēja biedrība “Ērberģietes” ar projektu “Tu neesi viens” un ieguva finansējumu dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Viena no aktivitātēm “Izzini dabu”  notika 15.septembrī. Biedrības “Ērberģietes” dalībnieces kopā ar ornitologu Agni Bušu un Mazzalves pamatskolas audzēkņiem devās izzinošā pārgājienā pa Ērberģes apkārtni. Pirms došanās ceļā ornitologs nedaudz pārbaudīja jauniešu zināšanas par putniem, veica nelielu instruktāžu, kā jāuzvedas, kas nepieciešams putnu vērošanai. Visi sadalījāmies pa pāriem.  Uz katru pāri tika izsniegts viens binoklis un  putnu ceļvedis, kurā aprakstītas 40 visbiežāk  Latvijā sastopamās putnu sugas. Tika izvēlēts arī rakstvedis, kuram vajadzēja pierakstīt laiku, vietu un kāds putns ir redzēts. Lai putnus labāk varētu saskatīt un atpazīt pēc dziesmas, vajadzēja uzvesties klusu un uzmanīgi vērot sev tuvāko apkārtni. Ejot bija jātur acis un ausis vaļā.

Pārgājiens bija interesants, jo tika iegūta informācija ne tikai par putnu izskatu un dziesmu, bet arī par uzvedību, migrēšanu gadalaikos, putnu piebarošanu.

 Nobeigumā tika konstatēts, ka  Ērberģes apkārtnē esam apzinājuši 14 putnu sugas.

Pacienājušies ar līdzpaņemto cienastu un nedaudz atvilkuši elpu, noguruši, bet ar jaunu informāciju bagātāki atgriezāmies atpakaļ skolā, lai turpinātu savas ierastās ikdienas gaitas.

Paldies bērniem par izturību, atsaucību un draudzīgo kopā būšanu. Kopā darot darbus, jūtot blakus draugu un skolas biedru plecu, mēs varam paveikt vairāk.

Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva