Jau trešā biedrības “Ērberģietes” nometne Mazzalvē

Jau trešā biedrības “Ērberģietes” nometne Mazzalvē

Šovasar biedrība “Ērberģietes” ļoti aktīvi izmantoja iespēju gūt finansējumu Aizkraukles novada domes izsludinātajā no valsts budžeta finansētu bērnu nometņu projektu konkursā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. Mazzalvē tika organizētās trīs nometnes visu vecumu Mazzalves pamatskolas skolēniem.

24.-28.augustā notika trešā nometne “Katru dienu ar piesitienu”, šoreiz 1.-3.klašu skolēniem. Katra diena tiešām bija īpaša, ar savu “piesitienu” – mainījās nometnes radošo darbnīcu vadītāji, mainījās nodarbību tēmas. Uz jautājumu, kura diena bija visinteresantākā, bērni vairums atbildēja: “Visas ļoti patika”, citi izcēla sportiskās aktivitātes un dejošanu, citiem patika brauciens uz Neretu un Sproģiem, citi nebeidza jūsmot par spoku stāstiem, citus aizrāva eksperimenti…

Pirmā tradicionāli bija mākslas diena, kurā nometnes dalībnieki iepazinās ar nometnes programmu un kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Vitu Zeltiņu veidoja savu nometnes karogu. Šo dienu bagātināja brauciens uz Neretas novadpētniecības muzeju, kur bērni apmeklēja novadnieka Jūlija Stīpnieka gleznu izstādi, un tad ar īpašu prieku izstaigāja Romalda Gurkļa koka skulptūru dārzu Sproģos, apskatot dažādu bērnu filmu varoņu lielās, “dzīvās” koka skulptūras.

Otrā diena bija ritmikas un deju diena, ko vadīja Inga Zvilna. Ko tikai bērni neiemācījās – dejoja polku, iemācījās deju ar Macarena melodiju,  dejoja hip-hopu… Un vai var būt garlaicīgi, ja iespēja izspēlēt dažādas spēles!

Trešā diena aizsākās ar skolas leģendu izzināšanu kopā ar novadpētnieci skolotāju Silviju Lisovsku. Visiem atmiņā palikusi arī spoku stāstu stāstīšana. Pēcpusdienā jauni brīnumi – visdažādākie eksperimenti ar dabaszinību skolotāju Andu Freimani.

Sporta un tūrisma diena kopā ar Lauru Lomagu izvērtās jautra un ļoti saistoša. Bērniem bija iespēja izkustēties, sadraudzēties vēl vairāk.

Svētku diena, kā allaž, ir pēdējā nometnes diena, kad ir svētku torte un pie bērniem atbrauc kādi īpaši mākslinieki. Šoreiz meistardarbnīcu vadīja leļļu meistare Dzintra Duka – Maisaka. Noslēgumā bērniem bija arī iespēja noskatīties jauku leļļu teātra izrādi “Leļļu skolas gadalaiki”.

Nometnes organizatore Žanna Miezīte