Jauka atkalredzēšanās Mazzalves pamatskolā

Jauka atkalredzēšanās Mazzalves pamatskolā

1.septembrī Mazzalves pamatskolas skolēni uz skolu devās priecīgi,  pārdomām bagāti un ar divējādām izjūtām. Nedaudz satraukti, jo šis gads atšķirsies no pārējiem sakarā ar Covid 19 riskiem pasaulē, bet priecīgi tādēļ, ka atkal var satikties ar skolotājiem un draugiem. Šī diena bija saulaina, jauka un papildināja  mūsu prieku par atgriešanos skolā. Devītajiem šis septembris ir pēdējais šajā skolā, bet mazajiem  ,,ķipariem”- pirmais.

Sākumā mēs satikāmies ar klases audzinātājiem un klasesbiedriem klases stundā. Vēlāk mums bija jādodas uz nesen uzcelto estrādi, kur notika svinīgais Zinību dienas pasākums. 9.klases skolēni ieveda estrādē īpašās ar Mazzalves pamatskolas logo rotātās cepurītēs tērptos pirmklasniekus. Skolas direktors teica svētku uzrunu, un, klausoties direktora stāstījumā, mēs sapratām – galvenais mums ir mācīties un iegūt labu izglītību. Aivars Miezītis pasniedza Zelta pildspalvas tām skolotājām, kuru audzēkņi izcīnījuši aizvadītajā mācību gadā 1.vietu  starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs – vēstures skolotājai Maijai Gabužai un matemātikas skolotājai Silvijai Ivanovai par skolēnu sekmīgu sagatavošanu olimpiādēm. Īpašo balvu “Gada skolotājs 2020” šogad saņēma vēstures un pirmsskolas izglītības skolotāja Maija Gabuža. Īpaši tika sumināta jaunā sporta skolotāja Diāna Voļnaga, kura ir mūsu skolas absolvente.

Svētku brīdī  mūs apciemoja leģendārais muižas barons, kurš arī mums novēlēja labi izdevušos gadu, un muižas raganiņa, kura visus izdancināja ar jautru kopdeju. Bērni pasniedza  ziedus savām skolotājām.

Kamēr vecākiem kamīnzālē notika skolas vecāku sapulce, dienas otrajā daļā skolēniem skolas pagalmā bija iespēja piedalīties erudītu spēlē šai draudzības un sadarbības dienā projektā “Neretas novads – mūsu mājas”. Tās bija interesantas nodarbības pa dažādām ,,stacijām”. Skolotāji bija parūpējušies, lai šī diena būtu izdevusies. Visi  skolēni, izņemot paši mazākie, sadalījās pa grupām un devās pa ,,stacijām” izpildīt dažādus uzdevumus – valodas spēles, atjautības uzdevumus,  novadpētniecības un veiklības uzdevumus, mīklu minēšanu, zīmēšanas uzdevumus, alfabēta staciju. Katrā ,,stacijā” pavadītais laiks bija apmēram  5 minūtes. Stacijas vadīja mūsu skolotāji  -tur bija gan jautri, gan āķīgi uzdevumi, gan erudītas spēles. Mums ļoti patika, bija interesanti un neparasti.  Bija patīkami būt kopā ar skolasbiedriem. Pēc erudītu spēles mūs arī apbalvoja ar nelielām balvām- īpašo barona Hāna naudiņu, konfektēm un uzslavām.

Manuprāt, šī diena bija aizraujoša, jo pēc ilgas neredzēšanās mēs atkal satikāmies un tagad varēs ar prieku iesākt jauno mācību gadu.

Jogita Rutka, 9.klases skolniece