Jaunieši sacenšas prāta spēlēs

Jaunieši sacenšas prāta spēlēs

2020.gada pavasarī Neretas novadā  izsludinātajā  projektu  konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” biedrība “Ērberģietes” iesniedza projektu “Tu neesi viens!” dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Daļu aktivitāšu paspējām realizēt mācību gada sākumā, bet sakarā ar izsludināto epidemioloģisko situāciju valstī daudzas nācās uz laiku atlikt.

Atsākoties mācībām klātienē, 23.aprīlī  Mazzalves sporta hallē, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un piesardzību, notika “Prāta spēles” jauniešiem. Katrai komandai tika piešķirti atšķirīgas  krāsas T-krekliņi. Kādā  krāsā bija šie krekliņi, tādā arī tika nosaukta komanda.

Komandām  bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Neretas novadu, Ērberģi, dabu, latviešu valodu, Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, mūziku, sportu, tradīcijām un jārisina atjautības uzdevumi. Par katru pareizu atbildi komanda varēja nopelnīt vienu punktu, par daļēju atbildi – puspunktu.

Jautājumi bija sagatavoti atbilstoši dalībnieku vecumam, tika pārbaudīts arī, cik vērīgi esam ikdienā, šeit dzīvojot, kādus svētkus svinam. Lielai daļai bija pārsteigums, ka Ērberģes ciemā ir piecas ielas, ka Neretas novads tika izveidots 2009.gadā.  Kopumā, domāju, ka ieguvēji ir visi  jaunieši, kuri piedalījās šajās prāta spēlēs, jo to, ko nezināja, to bija iespēja uzzināt.

Komandām sacenšoties, godpilno 1.vietu ieguva Sarkanā, 2.vietu – Zaļā, 3.vietu –Dzeltenā, pateicības rakstu un balvas par piedalīšanos saņēma arī  Zilā komanda.

Paldies visiem, kuri piedalījās, kuri palīdzēja organizēt, kā arī tiem, kuri visu vēroja no malas, jo ieguvēji bijām visi.

Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva