Jaunieši sadarbojas

Jaunieši sadarbojas

Valsts Jaunatnes programmā 6 Aizkraukles reģiona novadu – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru – jauniešu iniciatīvas grupa saņēmusi finansējumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!” Jaunieši radījuši savu atpazīšanas zīmi, savu logo.

28.oktobrī pa 10 jauniešiem no katra novada iesaistījās attālinātajā ZOOM diskusijā par nominācijām godināšanas pasākumā “Jaunatnes gada balva”, kas arī ir projekta centrālais pasākums, kura mērķis ir izcelt, novērtēt, godināt tos jauniešus, kuri ar savu piemēru un paveikto ir mainījuši ikdienu novadā. Neretas novada jauniešus ZOOM diskusijā pārstāvēja neretieši Kārlis Plusniņš, Monta Apeināne, Kristaps Griķis, Trīna Pavloviča, Samanta Cvetkova, Marta Ragele un mazzalvieši Niks Linmeijers, Mareks Dobrovoļskis, Zanda Zariņa un Elija Gabuža. Diskusijas gatavošanās procesā prezentācijas veidošanā iesaistījās arī Ance Ziedāne un Evelīna Jaudzema. Diskusijas rezultātā tika izstrādāts nolikums jaunatnes gada balvai dažādās nominācijās – brīvprātīgais darbs, jauniešu pilsoniskā līdzdalība, sadarbība ar institūcijām novada līmenī, jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī, jaunatnes politikas īstenošana, dažādas iniciatīvas. Paldies jauniešiem par aktivitāti!

Jaunatnes darba koordinatore Neretas novadā Žanna Miezīte