Jaunieši vēlas atstāt savas pēdas pagastā

Jaunieši vēlas atstāt savas pēdas pagastā

4.augustā 9. klases skolēni Elija Gabuža, Ingars Jalovčuks un Amanda Dunska piedalījās Latvijas mazpulku projekta “Mūsu pēdas” seminārā Neretas kultūras namā. Projekta mērķis ir atklāt ar vidi saistītas aktuālas problēmas novadā – izvēlēties kādu no ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem varētu diskutēt par tiem un attiecināt uz mūsu novadu.

 Seminārā jaunieši analizēja un izteica viedokli par to, kas patīk savā pagastā. Pastaigā pa Neretu izvērtēja un fotografēja vietas, kurās ir viss kārtībā, un vietas, kuras vajadzētu pārveidot citādāk. Noslēgumā veidoja kopīgu komandas prezentāciju par to, ko varētu uzlabot un izmainīt vides jomā nākamo 5 gadu laikā savā pagastā.