Jauniešus aicina iesaistīties ESF projektā “PuMPuRS”

Jauniešus aicina iesaistīties ESF projektā “PuMPuRS”

Mazzalves pamatskolā jau aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, lai novērstu vai vismaz mazinātu atstumtību skolēnu vidū. Projektā “PuMPuRS” mūsu skolas pedagogi sniedz skolēniem individuālās konsultācijas, atbalsta viņus stundu laikā (pedagogs, psihologs, pedagoga palīgs). Šajā mācību pusgadā projektā sniedzam atbalstu 7 audzēkņiem, kuriem ir izstrādātas individuālās atbalsta programmas.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. Izsludinātajā projektu konkursā 3 projektu konkurencē pagājušajā gadā uzvarēja biedrība “Upmales mantinieki” ar projektu “Neretas novads – mūsu mājas”; visa mācību gada garumā biedrība organizē dažādus pasākumus arī mūsu skolas jauniešiem un īpaši tiem, kuri ir iesaistīti projektā – bija kopīga darbošanās sienu apgleznošanā, teātra izrāžu apmeklēšana, ekskursijas uz interesantām saimniecībām, pavasarī būs talka mežā, būs arī draudzības un sadarbības diena ar radošajām darbnīcām un erudīcijas spēli.