Kā sasniegt to, lai bērns būtu gatavs dzīvei 21. gadsimtā

Kā sasniegt to, lai bērns būtu gatavs dzīvei 21. gadsimtā

” Kā sasniegt to, lai bērns būtu gatavs dzīvei 21. gadsimtā? Mūsu atbilde -atbilstoša izglītība. Tās īstenošanā nepieciešama skolotāju profesionalitāte, vecāku un pārējās sabiedrības iesaiste. Viena no 21.gadsimta prasībām ir bērnu vajadzībām atbilstošs mācību saturs un mācību pieeja. Bērni dzīvo “tagadnē” un gūst pieredzi par apkārtējo pasauli šodien, nedomājot par gatavošanos nākamajam izglītības posmam. Viņš veic sev interesējošas darbības, kontaktējas ar apkārtējiem cilvēkiem, tāpēc ka tas viņam patīk un ir nepieciešams tagad. ieaugušo uzdevums un atbildība ir radīt iespējas katram bērnam vispusīgi attīstīties un mācīties atbilstoši viņa vajadzībām un izglītības mērķiem.
Pirmā apzinātā mācīšanās pieredze bērnam veidojas pirmsskolā , tā  ietekmē bērna personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku un vēlēsies izzināt lietas, parādības un sakarības, šī pieredze ir pamats turpmākajam darbam skolas gaitām. Bērns mācās nepārtraukti : ikdienas situācijās, savstarpējās attiecībās ar bērniem un pieaugušajiem , patstāvīgās un skolotājas organizētās rotaļnodarbībās, pastaigās, izbraukumos, gatavojoties un svinot svētkus. Emocionāli labvēlīgā vidē bērns un pieaugušais jūtas piederīgs, drošs, saprasts un var atļauties kļūdīties. Bērni darbojas ar interesi , aktīvi, mērķtiecīgi, jēgpilni.” (citāts no skola 2030)
Svētkus mēs plānojām un katrs bērns zīmēja , kāda varētu būt afiša. Nevarējām izvēlēties vienu konkrētu tāpēc tapa “īpašā” afiša, kurā norādīta konkrēta informācija, kad, cikos. Šī afiša rotāja “Rūķīšu “grupas durvis, tālajiem vecākiem tā bija redzama telefonā wacapa vecāku grupā.
   Mūsu Ģimenes svētku mērķis bija vecāku un bērnu līdzdarbošanās.
Tautā saka , ka bērns ir vecāku spogulis, bet 09.05.2023., plkst 10.00 vecāki bija bērnu spoguļi un atbalsis. Sākām ar sasveicināšanās skaitāmpantiņu, kura laikā atbilstoši tekstam tika rādītas arī kustības. Dziesmas ” Pavasara laikā” , vecāki bija atbalsis, bērni nodziedāja rindiņu vecāki to atkārtoja un kopīgs dziesmas piedziedājums. Vecāku dziedāšanas laikā bērni spēlēja mūzikas instrumentus. Meitenes-Letīcija un Emīlija skaitīja dzejoli ” Pa piena ceļu bērni nāk”. Tad gājām meklēt sev draudziņus- vecākus, vecvecākus un rotaļa “Es meklēju se draudziņu”  varēja sākties. Dziesma ” Vienīgā” veltījums māmiņām. Visus kājās uzcēla ” Simtkājis” lieliska izkustēšanās. Kristīne lasīja dzejoli ” Labie vārdiņi”. Daži kautrējās to darīt , daži apslimuši, tāpēc Kristīne lieliski tika galā. Audzītes lasīja dzejoli par “Laimi” bērni šad un tad iespurdzās, jo saprata, ka tas ir par viņiem. Pēc dzejoļa bērni devās sveikt savus tuviniekus ar pašgatavotiem apsveikumiem. Rotaļa ” Kas dārzā” bites un dunduri devās pļavā , lai vērotu vecāku izrādi ” Sarkangalvīte”. Šajā ludziņā bija mūsdienīgāks saturs un vilks bija cilvēku draugs. Visi dzēra pie vecmāmiņas tēju. Gaisā virmoja pavasara gaiss, putniņi čivināja , aicinot visus uz “Putniņdeju”. Vecāku aktieru komandai bija uzdevums pateikt visiem , kādu novēlējumu, viņi to izdarīja kopā, vēlot visiem :” Lai mīļums valda visās ģimenēs!” 
Sirsnīgs paldies bērniem, viņu vecākiem, vecvecākiem par lielisko pasākumu. Paldies skolotājai Marikai Cielavai par muzikālo pavadījumu.

Mazzalves pamatskolas Pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa