Kāpēcīši svin Ģimenes dienu

Kāpēcīši svin Ģimenes dienu

Es uzzīmēju māmiņu

Kā siltu jauku saulīti

Un blakus viņai tēti

Kā stipru jūras vēju.

Tad uzzīmēju pļavu –

Tā mana mīļā omīte.

Bet pļavā savu vectēvu

Kā vecu, lielu ozolu.”

/Simona Marija Jansone/

 Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupas “Kāpēcīši” bērni 17. maijā sagaidīja 

mīļos ģimenes cilvēkus uz savu veidoto koncertuzvedumu. Dziesmas, dzejolīši un dejas, bērnu zīmējumi un pašu ceptie cepumiņi priecēja katra mazā Kāpēcīša ģimeni. Vislielākais prieks par pašiem mazajiem māksliniekiem, par viņu centību, varēšanu un drosmi uzstāties publikai, jo daudziem tā bija pati pirmā uzstāšanās reize. Paldies ģimenēm par kupli apmeklēto pasākumu! 

Skolotājas – Baiba un Elita.