Karīna Griķe sekmīgi startē vēstures valsts olimpiādē

Karīna Griķe sekmīgi startē vēstures valsts olimpiādē

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistījusies ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Visiem skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas, lai aizpildītu robus zināšanās vai kādu mācību priekšmetu apgūtu padziļināti. Projekta ietvaros ir papildus nodarbības matemātikā, kurās skolēni izkopj matemātisko domāšanu kopā ar skolotāju Silviju Ivanovu. Lasītprasmes attīstīšanai latviešu valodas skolotāja Silvija Lisovska vada nodarbības tiem skolēniem, kuriem informācijas lasīšanas prasmes jāpilnveido.

Skolēniem katru gadu ir iespēja pārbaudīt savu varēšanu dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs. Šajā mācību gadā “paspīdēja” 9.klases skolniece Karīna Griķe, kura startēja vairākās olimpiādēs un visās guva atzīstamus rezultātus – latviešu valodas starpnovadu olimpiādē atzinība, ķīmijā otrā posma olimpiādē atzinība, matemātikā starpnovadu olimpiādē 1.vieta, vēsturē 2.posmavalsts olimpiādē 1.vieta un uzaicinājums 100 labāko skolēnu grupā startēt valsts olimpiādē. Arī Rīgā valsts vēstures olimpiādē Karīnai labs rezultāts. Mēs lepojamies ar savu skolnieci.