Kas būvē ceļus?

Kas būvē ceļus?

6.novembrī mēs, Mazzalves pamatskolas 8. un 9. klases skolēni, kopā ar skolotāju Daigu Pabērzu devāmies interesantā un izsmeļošā ekskursijā uz VAS ,,Latvijas Valsts Ceļi” laboratoriju. Brauciens tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Ceļu laboratorijā mēs  klausījāmies  interesantā stāstījumā par to, kā laboratorijā ražošanas inženieri analizē, pārbauda ceļu būves materiālus: smiltis, granti, šķembas, bitumenu, kā arī pašu asfaltu, un pārbauda, vai asfalts ir pietiekoši labs, lai ar to klātu Latvijas ceļus. Vērojām gan dažādus asfaltu paraugus- kvalitatīvus un ne tik labus, gan ierīces, gan pašas laboratorijas telpas, gan to, kā cilvēki šajā laboratorijā strādā,  ko dara un kādu profesiju pārstāvji strādā laboratorijā. Gids norādīja, ka lielākā daļa speciālistu ir beiguši RTU būvniecības un inženierzinātņu fakultāti. Laboratorijā viss darbs  ir datorizēts, un mēs pārliecinājāmies par IT speciālistu lielo pieprasījumu darba tirgū. Darbs laboratorijā norit diezgan netīrā vidē-bitumens un šķembu daļas  rada gan smaku telpā, gan putekļus, un reizēm jālieto ir sejas maskas. Ceļu laboratorija ir pasūtījuma izpildītājs, visi paraugi no pārbaudāmajiem ceļu segumiem ir šifrēti. Reizēm tiekot  atklāti nopietni pārkāpumi vai brāķi, un tad darba veicējam segums ir jāpārtaisa.  Mēs pārliecinājāmies, cik ceļu būvniecībā nozīmīga ir sadarbība starp zinātniekiem un  praktiķiem.

9.klases skolniece Karīna Griķe