Kas ir Lāčplēša diena?

Kas ir Lāčplēša diena?

Kāpēc Latvijā svin Lāčplēša dienu? Cik sen? Kādi vēstures notikumi iedibināja šo tradīciju? Kā saprast pašiem un vēl pastāstīt citiem?- šādi un vēl pārdesmit līdzīgu jautājumu jau vairākas nedēļas nodarbināja Mazzalves pamatskolas devītklasnieku prātus, jo  tieši viņiem bija uzticēts godpilnais pienākums 11. novembrī  vadīt Klases stundu pārējo klašu skolēniem un stāstīt viņiem par šo īpašo dienu latviešu tautai.

Saposušies, nedaudz satraukti, bet,  galvenais, zinoši un gatavi runāt par Latvijas Brīvības cīņām un to vēsturisko nozīmi,  devītie vēra klašu durvis.  Kā vēlāk atzina paši lektori, klausītāji bija uzmanīgi un zinātkāri, arī devītklasnieku sagatavotie jautājumi bez atbildēm nepalika. Tā pozitīvā gaisotnē, savstarpēji sadarbojoties, Mazzalves pamatskolas skolēni guva izpratni par sarežģīto vēsturi un latviešu varonību.

Dienas noslēgumā skolēni kuplā pulkā kopā ar Mazzalves  pagasta iedzīvotājiem devās lāpu gājienā no skolas līdz Varoņu laukumam, lai godinātu Brīvības cīņu varoņus, vienotos kopīgā spēka dziesmā ar “Vilcenēm”, kā arī katrā liesmā, kas šķeļ  vakara tumsu, sajustu īpašo, latvisko “varonības garu” , kurš spēj saliedēt un vienot lielām lietām, spēj uzveikt jebkuru ļaunumu un tumsu. Šo īpašo dienu  noslēdza “Vilcenes ”, izdziedot latviešu karavīru sievu dziesmas un uzlādējot visus ar patiesi īpašu patriotismu un dzimtenes mīlestību. Paldies visiem par piepildīto un burvīgo svētku dienu!

 Mazzalves pamatskolas vēstures skolotāja A.Vinovska