Ķekatu gājiens veiksmes piesaistīšanai

Ķekatu gājiens veiksmes piesaistīšanai

Pirmajā Adventē Ērberģes centrā pulcējās gan lieli, gan mazi tērpušies dažādās maskās – bija gan Dzērve, gan Runcis Bazilio, gan jautras Raganiņas, gan Rūķi, gan mazs Zaķēns, gan…Skanot Ziemassvētku dziesmām, ķekatnieki izgāja visu Ērberģes centru – daudzdzīvokļu māju pagalmos gāja rotaļās un Raganiņas (brīvā stila deju kopa “Mozaīka”) lustīgi dancoja, aizviļot no mājām, kuru pagalmos pabija, visas nedienas un neveiksmes. Paldies “Avotu” un “Madaru” māju iedzīvotājiem, kuri iznāca pie ķekatniekiem! Paldies par cienastu! Pa ceļam ķekatu gājienam pievienojās vēl trīs maskoti laimes nesēji no Susējas ielas.

Pēc ķekatu gājiena pie pagastmājas iedegtajai eglītei visi sanākušie kopā nodziedāja tradicionālo “Reiz mežā dzima eglīte”, un tad… piparkūkas un karstais upeņu dzēriens un sarunas par pagasta centra modināšanu, Ziemassvētku gaidīšanas laiku ievadot. Jauka un sirsnīga kopābūšana.