Lāčplēša diena Mazzalvē

Lāčplēša diena Mazzalvē

11.novembris Mazzalvē, tāpat kā visā valstī, aizsāka Patriotu nedēļu, kura ilgs līdz 18.novembrim.

 Mazzalves pamatskolā Lāčplēša dienā 1.mācību stundas laikā katram skolēnam (arī pirmsskolas grupiņās) klases audzinātāja piesprauda sarkanbaltsarkano lentīti, ko sarūpēja skolas direktors. Šo lentīti skolēni un skolas darbinieki aicināti nēsāt katru dienu līdz 18.novembrim. Skolas vestibils un ēdamtelpa Patriotu nedēļā noformēti ar atbilstošiem svētku dekoriem.

Visi 1.-3.klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros kopā ar audzinātāju noskatījās digitālo koncertlekciju “Lāčplēša dienā”, bet 4.-9.klašu skolēniem savās ģimenēs bija iespēja noskatīties  šo koncertlekciju. Koncertlekcijā gūtās zināšanas 4.-9.klašu skolēni atklāja, aizpildot darba lapu un nosūtot to Latvijas vēstures skolotājai.

1.-3.klases un pirmsskolas grupiņas kopā ar savām klašu audzinātājām šai dienā aizgāja uz Varoņu laukumu pagasta centrā un nolika svecītes pie stēlas mazzalviešiem – Lāčplēša ordeņa kavalieriem un ieklausījās klašu audzinātāju stāstījumā par Lāčplēša dienu.

Ievērojot ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid pandēmiju stingros noteikumus, vakarā no 17.00 līdz 19.00 pie sveču izgaismotās ar ziediem rotātās stēlas Latvijas valsts karoga Goda sardzē pa 10 minūtēm stāvēja daudzu skolēnu tēvi, vectēvi, brāļi.

Lāčplēša dienas pasākumi mazzalviešos viesa pārliecību, ka esam vienoti ar savu tautu, ka atceramies pagātni, lai veicinātu attīstību nākotnē. Patriotu nedēļa sākusies.