Atbalsta personāls

  • Izglītības psiholoģe: Kristīne Kistnere
  • Pedagoga palīgs: Astra Vinovska
  • Logopēde: Agita Sirsniņa
  • Karjeras konsultantes: Rita Trukša
  • Karjeras konsultantes: Daiga Pabērza
  • Bibliotekāre: Daiga Pabērza