Aivars Miezītis

Skolas direktors

Maija Gabuža

 • pirmsskolas izglītības skolotāja 1,5-3 gad. bērnu grupā

Baiba Dambrāne

 • pirmsskolas izglītības skolotāja 3-4 gad. bērnu grupā

Zane Vadzīte

 • logopēde

Aija Dārziņa

 • pirmsskolas izglītības skolotāja 5 gad. bērnu grupā

Iveta Krasovska

 • skolotāja palīgs 5-6gad.bērnu grupā

Elita Ziemele

 • pirmsskolas izglītības skolotāja 1,5-3 gad. bērnu grupā

Benita Ziemele

 • pirmsskolas izglītības skolotāja 6 gad. bērnu grupā

Agita Sirsniņa

 • Sākumskolas izglītības skolotāja
 • Logopēds

Anda Freimane

 • sākumskolas skolotāja, dabaszinību, bioloģijas un sociālo zinību skolotāja

Kaspars Baltacis

 • dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību un datorikas skolotājs

Silvija Ivanova

 • matemātikas skolotāja

Silvija Lisovska

 • latviešu valodas un literatūras un teātra mākslas skolotāja

Sandra Lozina

 • angļu valodas un ģeogrāfijas skolotāja

Astra Vinovska

 • vēstures un sociālo zinību un krievu valodas skolotāja

Vita Zeltiņa

 • sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja

Marika Cielava

 • mūzikas skolotāja

Daiga Pabērza

 • latviešu valodas un literatūras un dizaina un tehnoloģiju skolotāja, bibliotekāre

Ludmila Roze

 • direktora vietniece izglītības jomā

Diāna Voļnaga

 • sporta un veselības skolotāja

Madara Zeltiņa

 • pagarinātās grupas skolotāja

Olita Martinska

 • skolotāja palīgs 1,5-3gad. bērnu grupā

Ance Brāzma

 • pirmsskolas izglītības skolotāja 3-4 gad. bērnu grupā