Mazzalves pamatskolas licencētās izglītības programmas

 • vispārējas pamatizglītības programmu (kods:21011111), licences Nr.V-421, licencēta 21.08.2017.
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods:21015611), licence Nr.V-67, licencēta 23.08.2010.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods:21015811), licence Nr.V-9282, licencēta 14.08.2017.
 • vispārējā pirmsskolas izglītības programma (kods:01011111), licence Nr.V-6286, licencēta 20.03.2013.

Mazzalves pamatskolas interešu izglītības programmas

 • sporta spēles
 • fantāzijas akadēmija
 • jaunie pavāri
 • vari un dari
 • mūzikas kopa
 • skatuves runa
 • dabas pētnieki
 • vokālais ansamblis
 • tautu dejas
 • sporta spēles
 • brīvā stila dejas

Mazzalves pamatskolā darbojas grupas

 • Aizkraukles sporta skolas volejbola grupa
 • Viesītes mūzikas skolas klavierspēles grupa