• Mazzalves pamatskola veidojusies pamatā no 1840./41.m.g. –1862./63.m.g. Taubes muižas skolas.
 • 1865.g. skola saucas Ērberģes pagasta skola. Skola ir vienstāvu koka ēkā, kur ēkas vienā galā aizņem vienu telpu, otrā galā atrodas pagasta valde.
 • 1875/76.m.g. skolas ēkai uzcēla otru stāvu. Augšējā stāvā bija internāts, skolotāja dzīvoklis. Apakšējā stāvā bija skolas pārziņa, apkopēja dzīvokļi, pagasta valdes telpas un skolai 2 klašu telpas. Skolu nosauc Ērberģes divklasīgā pagasta skola.
 • 1919.g. koka skola nodeg, skolu izvieto Kalniešu mājās, daļa mācās pagasta otrā skolā Taurkalnā (Zāģeros) un Mazzalves skolā (Zalvītē).
 • 1920.g. skola atrodas pagasta namā (bij. Krūmiņu klubs).
 • 1925/26.m.g. pagasts skolai īrē telpas Ērberģes muižā un skola kļūst par pilnu pamatskolu (6. kl.).
 • 1929/30.m.g. skola mitinās pagasta namā.
 • 1930.g. pagasts skolas vajadzībām no valsts nopērk muižu par Ls 7500,-.
 • 1930.g. 16.novembrī Zalves mācītājs A.Kiršteins iesvēta skolu.
 • 1930.g. 20.novembrī skola uz pastāvīgu laiku ienāk Ērberģes muižā.
 • 1937/38.m.g. – Mazzalves 6 – klasīgā pamatskola.
 • 1936.g. 22.augustā skolu apmeklēja valsts prezidents K.Ulmanis.
 • 1940g. muižu pārbūvē skolas vajadzībām.
 • 1969.g. – kapitālais remonts, elektroinstalācija.
 • 1982/83.m.g. – kapitālais remonts, jauna elektroinstalācija, centrālā apkure.
 • 1995.g. skolā ienāk pirmais dators
 • Ērberģes muiža celta 18.gs. sākumā barona Taubes laikā.
 • Ap 1833.g. precību ceļā muižu manto barons Hāns, kurš muižā dzīvo līdz 1920.g., kad muiža pāriet valsts īpašumā.
 • 1922 – 1927.g. muižā bija pasts.
 • 1944.g. skolā bija kara hospitālis.
 • 1840./41. – 1864./65.m.g. Taubes muižas skola
 • 1865./66.m.g. – Ērberģes pagasta skola
 • 1875./76. – 1913./14.m.g. – Ērberģes divklasīgā pagasta skola
 • 1914./15. – 1924./25.m.g. – Ērberģes pagasta I pamatskola
 • līdz 1919.g. – mācās 2 nodaļās,
 • 1920./21.m.g. – 3 nodaļās (4 kl.),
 • 1921./22.-1922./23.m.g. – 4 nodaļās (4 kl.)
 • 1924./25.m.g. – 5 nodaļās (5 kl.)
 • 1925./26. – 1933./34.m.g. – Mazzalves pagasta 1. pamatskola (6 klases)
 • 1934./35.m.g. – Mazzalves 6 – klasīgā pamatskola
 • 1935./36.m.g. – Mazzalves 1. pamatskola
 • 1937./38.m.g. – Mazzalves 6 – klasīgā pamatskola
 • 1940./41.m.g. – Mazzalves nepilnā vidusskola
 • 1941./42.m.g. – Mazzalves 6 – klasīgā pamatskola
 • 1942./43.m.g.  – Mazzalves tautskola (7 klases)
 • 1943./44. – 1944./45.m.g. – Mazzalves nepilnā vidusskola (7 klases)
 • 1945./46. – 1947./48.m.g. – Mazzalves 7 – klasīgā pamatskola
 • 1948./49.m.g. – Mazzalves 7 – gadīgā skola
 • 1961./62.m.g. – Mazzalves astoņgadīgā skola
 • 1984./85.m.g. – atver 0. klasi
 • 1989./90.m.g. – Mazzalves deviņgadīgā skola
 • 1993./94.m.g. – Mazzalves pamatskola (9 klases)
 • 1999./00.m.g. – atver vakarskolas 7. – 9. klasi
 • 2001./02.m.g. – atver Neretas v-sk. vakara 10. klasi
 • 2002/03.m.g. – atver piecgadīgo – sešgadīgo apmācību
 • 2019./20.m.g. – atver pirmsskolas izglītības programmu no pusotra gada
 • 1840./41. – 1861./62.m.g. – nav zināms
 • 1862./63. – 1869./70.m.g. – F.Spēlmanis
 • 1870./71. – 1875./76.m.g. – Pēteris Blūms
 • 1880./81. – 1881./82.m.g. – Pēteris Zanders
 • 1882./83. – 1883./84.m.g. – Saulītis
 • 1884./85. – 1890./91.m.g. – Juris Orle
 • 1891./92. – 1899./1900.m.g. – Lācis
 • 1900./01. – 1903./04.m.g. – Arturs Bērziņš
 • 1904./05. – 1913./14.m.g. – Upelnieks
 • 1914./15. – 1915./16.m.g. – J.Čulītis
 • 1915./16. – 1918./19.m.g. – A.Kermels
 • 1919./20.m.g. – Žanis Rīze
 • 1920./21. – 1922./23.m.g. – Aleksandrs Kermels
 • 1923./24.m.g. – Vilis Tēviņš
 • 1924./25. – 1927./28.m.g. – Emma Bērziņa (Tensone)
 • 1928./29. – 1939./40.m.g. – Jānis Pauls
 • 1940./41.m.g. – Jānis Dzirkalns
 • 1941./42. – 1943./44.m.g. – Jānis Pauls
 • 1944./45.m.g. – Ida Kūma (bij. Granovska)
 • 1945./46. – 1948./49.m.g. – Dāvids Dadzītis
 • 1948./49. – 1949./50.m.g. – Elza Lejiņa
 • 1950./51. – 1951./52.m.g. – Ādolfs Ļevāns
 • 1951./52. – 1954./55.m.g. – Austra Vectirāne
 • 1955./56. – 1967./68.m.g. – Malvīne Grebeža
 • 1968./69. – 1980./81.m.g. – Marta Eglīte
 • 1981./82. – 1985./86.m.g. – Jānis Skrupskis
 • 1986./87.m.g. līdz šim laikam – Aivars Miezītis
 • 1945 – 1953.g. – Alma Beķere
 • 1954./55. – 1957./58.m.g. – Antoņina Ločmele
 • 1958./59. – 1973./74.m.g. – Austra Vectirāne
 • 1974./75. – 1976./77.m.g. – Vita Bradižonoka (Mamedova)
 • 1977./78.m.g. – Margarita Bokmane
 • 1978./79. – 1980./81.m.g. – Lilija Līkā
 • 1980./81.m.g. – Jānis Skrupskis
 • 1981./82. – 1982./83.m.g. – Lilija Līkā
 • 1983./84.m.g. līdz šim brīdim – Žanna Miezīte
 • 1935 – 1940.g. – Ida Granovska (Kūma)
 • 1940./41.m.g. – Elza Ritere
 • 1944./45. – 1949./50.m.g. – Dzidra Zupa
 • 1950./51.m.g. – Austra Vectirāne
 • 1951./52.m.g. – Laimdota Bruno
 • 1952./53. – 1957./58.m.g. – Valentīna Zelča (Dukšinska)
 • 1958./59. – 1959./60.m.g. – Ināra Ošiņa
 • 1960./61. – 2001./02. – Emīlija Varkale
 • 2001./02.m.g. līdz šim brīdim – Silvija Lisovska
 • Jānis Čulītis – 1. kongresā (1940.g.), 2. kongresā (1960.g.)
 • Austra Vectirāne – 2. kongresā (1960.g.)
 • Malvīne Grebeža – 3. kongresā (1968.g.)
 • Emīlija Varkale – 4. kongresā (1978.g.)
 • Žanna Miezīte – 5. kongresā (1987.g.), 6. kongresā (1994.g.)
 • Austra Vectirāne – 1960.g.
 • Malvīne Grebeža – 1963.g.
 • Artūrs Hauks – 1977.g.
 • Marta Eglīte – 1979.g.
 • Laimdota Bruno – 1980.g.
 • Emīlija Varkale – 1983.g.
 • Žanna Miezīte – 1987.g.
 • Viktorija Čiževska – 1988.g.
 • Ida Granovska (Kūma) (1925. – 1945.)
 • Jānis Pauls (1926. – 1944.)
 • Emma Tensone (1923. – 1945.)
 • Aleksandrs Kermels (1915. – 1951.)
 • Zenta Amatniece (1946. – 1971.)
 • Austra Vectirāne (1949. – 1979.)
 • Laimdota Bruno (1951. – 1986.)
 • Artūrs Hauks (1954. – 1993.)
 • Jānis Kalniņš (1954. – 1979.)
 • Konstancija Kalniņa (1954. – 1981.)
 • Emīlija Varkale (no 1960.)
 • Aija Linmeijere (no 1968.)
 • Maija Vectirāne (no 1973.)
 • Viktorija Čiževska (1978. – 2002.)
 • Regīna Pormale (no 1981.)
 • Aivars Miezītis (no 1982.)
 • Žanna Miezīte (no 1983.)
 • Silvija Lisovska (no 1984.)
 • Vita Zeltiņa (no 1985.)
 • Silvija Ivanova (no 1985.)
 • Sandra Lozina (no 1987.)
 • Daiga Pabērza (no 1987.)
 • Agita Sirsniņa (no 1987.)
 • Dzidra Zupa  (1944./45. – 1949./50.m.g.)
 • Zigrīda Podgaiska (1946./47.m.g.)
 • Austra Vectirāne (1950./51. – 1978./79.m.g.)
 • Jānis Kalniņš (1954./55. – 1971., 1973. – 1979.)
 • Zaiga Staķēna (1964./65.m.g.)
 • Marta Eglīte (1968./69.-1980./81.m.g.)
 • Maija Hauka (Gosa) (1969./70. – 1972./73.m.g.)
 • Marita Nikmane (1979./80.m.g.)
 • Jautrīte Grīnberga (Dobrja) (1980./81.m.g.)
 • Dace Ludvigsone (1980./81.m.g.)
 • Sandra Pāvila (Iubule) (1981./82. – 1982./83.m.g.)
 • Valija Daģe (Gribovska)  (1982./83. – 1983./84.)
 • Daiga Pabērza (no 1987./88.m.g.)
 • Mirdza Blimberga (1997./98.m.g.)
 • Maija Gabuža (no 2009./10.m.g.)
 • Kaspars Baltacis (no 2010./11.m.g.)